Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:24-34

 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  (Mát-thêu 6:33)

 

          Thoạt nhìn, đoạn Kinh Thánh này có thể coi như Chúa Giê-su mong chúng ta hãy đứng ở bên trên những thực tại cuộc sống trần thế và đừng dính dáng với chúng.  Hoặc dường như Người cho chúng ta một công thức đã được thử nghiệm đối với của cải vật chất.  Nhưng chẳng có điều nào là đúng cả.  Chúa Giê-su không muốn lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta, ngay cả những nhu cầu vật chất, mà Người muốn chúng ta phải giữ những ơn lành trần thế của chúng ta ở đúng vị trí của chúng.  Nhưng trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa quả thực có nghĩa là để cho Chúa uốn nắn cái nhìn của chúng ta.

          Khi bạn thức dậy buổi sáng và tâm hồn bạn đã mòn mỏi do những lo lắng và một danh sách vài trang những việc phải làm, thì bạn đã có sự lựa chọn.  Bạn có thể bắt đầu quay quắt với cái danh sách những việc phải làm, hay là bạn có thể bắt đầu dành một chút thời giờ với Chúa.  Dù chỉ mất mươi phút với Chúa thôi cũng có thể thay đổi viễn tượng của bạn.  Bạn sẽ thấy mình có thể nhìn chính xác bản danh sách những việc phải làm.  Không những bạn có thể làm những việc bổn phận của bạn cách hữu hiệu, mà bạn còn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt nữa.  Ai biết được?  Cuối cùng bạn trở thành hữu dụng hơn!

          Có những khi bạn ước mong có cách nào bảo đảm để được Chúa yêu thương.  Có lẽ bạn tìm kiếm một lời hứa chắc chắn là nếu bạn chỉ tìm kiếm Nước Chúa thôi, thì Người sẽ ban cho bạn mọi sự bạn thiếu.  Nhưng sự thực là khi bạn dẹp sang một bên những kế hoạch của bạn và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người có thể làm cho cái nhìn của bạn giống cái nhìn của Người hơn.  Có lẽ công việc mới mà chúng ta muốn lại không phải là điều tốt nhất cho chúng ta;  có lẽ càng muốn thấy tình huống thay đổi, thì thực ra lại không phải là đúng lúc.

          Tóm lại, đặt Nước Chúa lên hàng đầu sẽ giúp chúng ta biết sắp xếp cuộc sống cho đúng.  Mọi nhu cầu hoặc khó khăn đè nặng trên chúng ta được nhìn đúng nghĩa.  Dần dần chúng ta biết rằng chọn lựa để Chúa lên hàng đầu sẽ giúp chúng ta biết bằng lòng với mọi phương diện của cuộc sống chúng ta.

 

          “Lạy Cha, con đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của con.  Xin Chúa canh tân lòng trí con để con có thể chia sẻ với cái nhìn của Chúa.  Xin cho con thấy chỗ đứng của con trong vương quốc Chúa”.