Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng.  (Mát-thêu 6:22)

 

          Hầu hết chúng ta đều biết sự khác biệt giữa thấy rõ ràng và thấy lờ mờ, nhất là nếu chúng ta phải mang kiếng hay kính tròng lần đầu tiên.  Trước kia khi chưa sử dụng chúng, mọi vật đều nhòa và ở ngoài tầm nhìn.  Còn khi chúng ta mang chúng vào, thế giới lập tức thay đổi.  Chúng ta phải liếc qua liếc lại vì mọi sự chói sáng.  Mầu sắc nhảy múa trước mặt, và chúng ta có thể thấy những chi tiết mà trước kia không thấy được.  Chúng ta còn lấy làm lạ tại sao mình lại không sử dụng chúng từ lâu!

          Đó cũng là cách nói Chúa Giê-su dùng ở đây.  Nhưng Người nói về cái nhìn thiêng liêng chứ không phải cái nhìn của con mắt.  Vấn đề không phải là chúng ta có cặp mắt, nhưng sử dụng chúng thế nào mới là điều quan trọng.  Nếu mắt chúng ta “xấu”, nghĩa là nếu chúng ta cứ đặt tất cả chú ý vào thế gian này, thì mọi vật sẽ tối tăm hơn.  Chúng ta bị hao mòn đi do những nhu cầu và ước muốn ngắn hạn thay vì do những mục đích dài hạn Chúa Giê-su dành cho chúng ta, đó là xây dựng vương quốc Người và kết hiệp mật thiết với Người.

          Khi chúng ta đặt Chúa Giê-su làm ưu tiên của chúng ta thì Người sẽ ban cho chúng ta một đôi mắt mới.  Chúng ta thấy những vùng tối của tội lỗi nhỏ hơn.  Chúng ta bắt đầu quý trọng thế giới này hơn, không phải vì chính nó, nhưng vì nó phản ánh vinh quang Thiên Chúa.  Sức mạnh của chúng ta để chống lại cám dỗ sẽ tăng thêm, rồi chúng ta có thể cầu nguyện nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn.  Chúng ta có được sự sáng suốt trước đây không có.  Cũng như ông Si-mê-on, chúng ta có thể nói:  “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lu-ca 2:29-30).

          Tuy nhiên, việc “điều chỉnh thị giác” này không chỉ xảy ra một lần, nhưng trong suốt cuộc sống chúng ta.  Ngay cả bây giờ, Chúa cũng có thể lôi kéo bạn chú ý đến một điều gì đó mà trước đây bạn không để ý.  Có thể đó là điều đáng lẽ bạn phải loại bỏ, thí dụ một tập quán xấu hoặc một lối suy nghĩ kéo bạn đi xuống dốc.  Hoặc có thể là điều bạn cần phải đáp lại, thí dụ một cơ hội mới để rao giảng Tin Mừng hoặc thêm một người bạn.  Vậy bạn hãy giữ lòng mở ra cho ân sủng Chúa, để việc hối cải của bạn tiếp tục sâu xa hơn.  Bạn hãy nhớ mục tiêu của bạn:  được nhìn thấy Chúa Giê-su mỗi lúc một rõ hơn cho đến khi bạn được mặt giáp mặt với Người trên thiên đàng!

 

          “Lạy Chúa, con muốn nhìn thấy Chúa!  Xin Chúa tỏ mình ra cho con và giúp con mỗi ngày được lớn lên theo hình ảnh Chúa”.