Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:1-6.16-18

 

Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống.  (Mát-thêu 6:2)

 

          Muốn cố gắng học thông thạo một ngôn ngữ ngoại quốc, điều quan trọng là lắng nghe những dấu nhấn ở mỗi lời.  Nếu không, bạn sẽ không hiểu được điều mình đang nghe.  Nguyên tắc ấy áp dụng cho những lời Chúa Giê-su nói.  Khi bạn đọc lên, có thể bạn chỉ nghe Người bảo:  “Đừng phô trương”.  Thật đúng khi Người cảnh giác đừng phô trương ra những việc đạo đức.  Nhưng, là những kẻ đi tìm biết Chúa, các môn đệ Người đã ý thức nguy hiểm đó rồi.

          Tại sao chúng ta không nên phô trương tiền dâng cúng Chúa Nhật?  Hoặc cho người ta thấy chúng ta có giờ cầu nguyện hằng ngày?  Hoặc để cho người khác biết chúng ta đã cho bao nhiêu tiền trong mùa Chay?  Không phải đó là một hình thức xấu, nhưng thực sự vì những việc ấy không phải là những hành động công khai.  Chúng là những điều thuộc quan hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa, một Thiên Chúa muốn làm Cha chúng ta.  Nếu như chúng ta muốn giữ lại nhiều điều “trong phạm vi gia đình” ở trong nhà, thì chúng ta cũng phải làm giống như vậy đối với đời sống thiêng liêng.

          Bạn có thường nhìn vào mình ở trong gương để thấy hình ảnh bạn là người con của Chúa không?  Bạn có dùng việc cầu nguyện của bạn để nói với Chúa như là một đứa con nhỏ nói với cha mẹ mình không?  Điều này xem ra hơi quá thiêng liêng, nhưng đó lại là cốt lõi của thực tại chúng ta là ai trong Chúa Ki-tô.  Chính vì lý do này, là đem chúng ta về với Chúa Cha, mà Chúa Giê-su đã chết và sống lại.

          Rất bình thường, chúng ta nhìn vào đời sống thiêng liêng của chúng ta dựa trên sự kiện chúng ta như thế nào.  Chúng ta có cầu nguyện đủ không?  Chúng ta có thành công trong việc chống trả tội lỗi không?  Chúng ta có phục vụ Chúa đủ không?  Đó là những câu hỏi tốt, nhưng chúng cũng chỉ nói lên được phương diện làm môn đệ Chúa Ki-tô nghĩa là gì.  Bài đọc Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta có một Cha trên trời thích chia sẻ những bí mật với chúng ta và Người cũng thích chúng ta chia sẻ những bí mật với Người.  Người thích điều ấy khi chúng ta cộng tác với Người để cố gắng đem công bình, thánh thiện và đức công chính của Người vào thế giới.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tình yêu của Cha!  Xin Cha dẫn con vào sự thông hiệp sâu xa hơn với Cha, để con có thể sống theo tinh thần gia đình mỗi lúc một hơn”.