Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:18-24

 

Dân chúng nói Thầy là ai?  (Lu-ca 9:18)

 

          Các Tông đồ nói với Chúa Giê-su:  “Sau đây là kết quả.  Cuộc thăm dò mới đây cho thấy nhiều người coi Thầy là ông Gio-an Tẩy giả.  Thầy cứng rắn trong mọi vấn đề, nhưng Thầy thực là người của công chúng.  Thầy biểu lộ tình yêu, nhưng Thầy không sợ phải đối phó với tình trạng ban đầu.  Mặt khác, Thầy hơi đặt nặng những vấn đề về hối cải, mà người ta thì đâu có thích điều ấy.  Một nhóm khác coi Thầy là ngôn sứ Ê-li-a.  Họ thấy ở nơi Thầy cơ may có thể trở lại những ngày vinh quang quá khứ khi dân tộc chúng ta đã sống bình an và không bị ai áp bức.”

          Thế rồi Chúa Giê-su nhìn vào nhóm môn đệ của Người và hỏi:  “Còn chúng con thì sao?”  Ông Phê-rô mỉm cười thoải mái và nói:  “Thầy là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa”.

          Nếu các Tông đồ phải làm một cuộc thăm dò hôm nay thì chắc câu trả lời sẽ rất khác.  Một số sẽ nói rằng Chúa Giê-su là một người vĩ đại và lôi cuốn.  Những kẻ khác sẽ nói:  “Tôi sống theo tinh thần, chứ không theo tôn giáo.  Tôi không thuộc về bất cứ tôn giáo nào”.  Cũng có những người khác bảo Chúa Giê-su là một vị ngôn sứ của công bình xã hội.  Cuối cùng, dĩ nhiên một số người nói theo như ông Phê-rô rằng Chúa Giê-su thực sự là Đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa.

          Vậy Chúa Giê-su là ai?  Đây có lẽ là một câu hỏi quan trọng nhất chúng ta có thể trả lời.  Có lẽ Người là một Gio-an Tầy giả mới, dạy chúng ta về việc sám hối, hoặc một Ê-li-a mới đem giải phóng đến cho người nghèo và bị áp bức.  Có lẽ Người là một vị đại ngôn sứ, an ủi chúng ta và đồng hành với chúng ta trong những lúc đen tối.

          Phải, Chúa Giê-su là tất cả những hình ảnh trên và còn hơn thế nữa.  Người là Đấng cứu độ chúng ta.  Người đã chết vì tội lỗi chúng ta và Người sống lại ngày thứ ba.  Người đã cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời.  Giờ đây Người đang thống trị trong vinh quang và Người muốn chúng ta chia sẻ vào vinh quang của Người mỗi ngày.  Như ngầm hiểu trong bài đọc hôm nay, nếu chúng ta để mình mất đi trong Chúa Giê-su, nghĩa là nếu chúng ta phó thác cho Người, chúng ta sẽ có thể chia sẻ sự sống của Người và chia sẻ vinh quang của Người.  Chúng ta sẽ giống y như ông Phê-rô, mỉm cười vì chúng ta biết rõ Chúa Giê-su là ai rồi.

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy vinh quang Chúa.  Con muốn biết Chúa nhiều hơn”.