Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6.12-14

 

Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.  (Mát-thêu 7:14)

 

          Chúng ta phải đối diện chứ không thể tránh né.  Chúa Giê-su chẳng bao giờ hứa cuộc sống Ki-tô hữu sẽ dễ dàng.  Người không khi nào nói chúng ta sẽ có một cuộc sống không bao giờ có vấn đề nếu chúng ta chọn đi theo Người qua cửa hẹp.  Không có cuộc sống ấy đâu!  Mỗi ngày chúng ta đều gặp những cám dỗ đủ loại:  những chọn lựa yêu hay ghét tha nhân, giúp đỡ một người hay mặc kệ họ, vâng theo những giới răn của Chúa hay không cần để ý tới, làm khí cụ bình an và hòa giải hay cổ võ chia rẽ và phân ly.  Một số trong chúng ta còn đối phó với bách hại triệt để vì chúng ta đã chọn “con đường chật” của Chúa Ki-tô.

          Vậy chúng ta phải làm gì?  Chúng ta nên nghĩ thế nào về Chúa Giê-su và cuộc sống Người đã cho chúng ta?  Nó có thực sự đáng giá không?  Nếu chúng ta phải hỏi bao nhiêu thế hệ Ki-tô hữu trước chúng ta câu hỏi này, thì họ sẽ trả lời lớn tiếng và đầy lòng cảm tạ rằng:  “Có!”  Nhiều người trong số họ đã đi con đường khó khăn và họ đã kiên trì qua những khổ đau còn lớn hơn cả những khổ đau của chúng ta nữa.

          Tại sao có câu trả lời tuyệt vời như thế?  Bởi vì họ biết rằng Chúa Giê-su đã cùng bước đi với họ.  Chỉ một điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng chán nản và ủi an, giữa thất bại và chiến thắng.

          Bạn có biết rằng mỗi bước của bạn là bạn đang bước đi với Chúa Giê-su không?  Bạn có tin được rằng Con Thiên Chúa đã dọn đường cho bạn và ban cho bạn mọi sự bạn cần để bạn theo Người không?  Khi bạn đi con đường Chúa đã vạch ra cho bạn, cuộc sống bạn mới có ý nghĩa và mục đích, chỉ vì bạn trở thành một đại sứ của Chúa Giê-su và máng thông ơn Chúa Thánh Thần!  Cứ thử sống mà không có Chúa Giê-su xem, liệu bạn có ý thức hơn về phẩm giá và giá trị của bạn không.  Bạn không ý thức được, có phải không?

          Chúa Giê-su đã hứa Người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bạn.  Không bao giờ!  Ngay cả khi bạn bê bối kinh khủng, Người cũng sẽ gắn bó với bạn.  Lòng thương xót của Người sẽ bao bọc bạn và sức mạnh của Người sẽ củng cố bạn.  Đó, Người yêu thương bạn biết chừng nào!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã hứa ở với con cho đến ngày tận thế.  Con cảm tạ Chúa đã hy sinh mạng sống vì con.  Hôm nay xin Chúa giúp con trung thành với Chúa như Chúa trung thành với con”.