Thứ Bẩy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:5-17

 

Tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.  (Mát-thêu 8:10)

 

          Viên đại đội trưởng ngoại giáo này chắc chắn đã có đầy lòng tin!  Ông yêu quý người đầy tớ như con và muốn đi ra khỏi nơi chốn tiện nghi của ông để xin một vị ráp-bi Do-thái giúp đỡ.  Chính tình yêu và lòng tin của ông đã làm Chúa Giê-su cảm động mà hết lời khen ngợi ông.

          Người này đã bước một bước rất vững vàng để đến với Chúa Giê-su.  Có lẽ ông biết rằng rất có thể ông sẽ bị từ chối vì ông là người ngoại giáo, lại còn là một thành viên của đội quân Rô-ma chiếm đóng.  Nhưng ông gạt bỏ tất cả những nghi ngờ và phản đối nội tâm để tiến tới với một tư thế tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-su.  Ông tin rằng Chúa Giê-su chỉ cần phán một lời và người đầy tớ của ông sẽ được chữa lành.

          Đây là một gương mẫu đức tin sống động và tích cực.  Mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn đều cần đến sự chữa lành của Chúa Giê-su, nhưng hình như họa hiếm chúng ta mới nghe nói đến những người cầu nguyện với lòng tin tưởng như viên đại đội trưởng Rô-ma.  Cách nào đó chúng ta vẫn nhìn nhận giả thuyết rằng chúng ta phải ôm lấy cuộc đời dù tốt hay xấu và đừng trông chờ Chúa Giê-su sẽ can thiệp để thay đổi tình huống khó khăn.

          Không gì có thể đi quá sự thật!  Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta những ơn lành.  Người lập đi lập lại với chúng ta là hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Đường lối của Chúa có thể không luôn luôn là đường lối của chúng ta, nhưng chúng ta có thấy được hay không, thì Người củng sẽ hành động.  Việc Người đáp lại lời cầu xin của chúng ta có thể là sử dụng một tình huống khó khăn để chữa lành cho một mối quan hệ hoặc một cuộc trở lại lớn lao.  Nó có thể động viên chúng ta hãy sống cảm thông hoặc quảng đại hơn với người khác đang bệnh tật.

          Vấn đề tại sao chúng ta không luôn thấy được sự chữa lành chúng ta cầu xin, đó là một mầu nhiệm không khi nào chúng ta hiểu nổi.  Nhưng dù nó là mầu nhiệm, chúng ta cũng đừng bao giờ để nó khiến chúng ta ngưng cầu nguyện xin Chúa can thiệp bất cứ cách nào, hoặc thiêng liêng, tâm lý hay thể lý nữa.  Chúng ta có một Thiên Chúa tốt lành và quảng đại, nên chúng ta chắc chắn Người sẽ hành động!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con cầu xin một phép lạ.  Con tin rằng Chúa muốn làm những điều vĩ đại vì Chúa Yêu thương chúng con và chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng con thôi”.