Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:22-26

Lễ kính Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

 

Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng.  (Công Vụ Tông Đồ 13:24)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Gio-an Tẩy Giả, vị “ngôn sứ mở cửa” vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Sinh nhật của ngài vừa đánh dấu tột đỉnh của thời Cựu Ước lẫn khởi đầu Tân Ước là thời đại của Giáo Hội.  Với sự xuất hiện của Gio-an, tất cả lịch sử nhân loại xoay chiều từ lời hứa sang thể hiện lời hứa.

          Thiên Chúa đã phán dạy nhiều lần nhiều cách qua Cựu Ước.  Người đã cho chúng ta Lề Luật và các ngôn sứ.  Người đã ban những dấu hiệu như bụi gai bốc cháy và lửa thiêu đốt hy lễ của Ê-li-a.  Người đã nói qua các thiên sứ, thị kiến và qua cả những con vật như lừa ngựa.  Trong mỗi trường hợp, đó là tiếng nói của Người và nó đem lại kết quả tuyệt vời.  Từ bao thế kỷ, Thiên Chúa để cho người ta nghe được tiếng của Người theo những cách thức như thế, đầy vinh quang và thường cũng bất ngờ nữa.  Cuối cùng, Gio-an cũng là tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của một người mặc áo da thú và hô to giữa sa mạc:  “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Gio-an 1:23).

          Như cái bản lề nối kết giữa cũ và mới, Gio-an là tiếng nói cuối cùng cho người ta nghe thấy trước khi Chúa Giê-su xuất hiện.  Thời gian chuẩn bị đã qua.  Cuối cùng, bây giờ đã đến lúc thể hiện.

          Thánh Augustinô đã có lần nói rằng trong khi Gio-an Tẩy Giả sinh ra do “một phụ nữ già nua son sẻ” thì Chúa Giê-su lại sinh ra do “một trinh nữ”.  Việc bà Ê-li-sa-bét già nua sinh ra ông Gio-an cho chúng ta thấy Thiên Chúa thực sự tôn trọng những vị anh hùng nam nữ trong Cựu Ước.  Nó cũng cho chúng ta thấy thật tốt đẹp và đáng tôn kính giống như thời Cựu Ước, việc Chúa Ki-tô đến và thời đại của Giáo Hội còn tuyệt vời hơn nữa.

          Cũng như Tân Ước đã hoàn tất Cựu Ước, lời chứng của Gio-an Tẩy Giả nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn làm cho mọi chiều kích cuộc sống chúng ta được hoàn thành trong Chúa Ki-tô.  Hết thảy chúng ta đều có những tài năng và Cha chúng ta muốn tuôn đổ vào những tài năng ấy ân sủng và ơn lành của Người.  Người muốn sử dụng tất cả những gì là tốt lành và đáng tôn kính nơi chúng ta và dạy chúng ta biết sử dụng chúng thế nào cho vinh quang và vương quốc của Người.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về ngày thánh Gio-an sinh ra, ngài là bản lề nối kết giữa cũ và mới.  Xin Cha giúp con hôm nay tìm gặp Cha khi Cha dẫn dắt con đến cuộc sống mới của ân sủng và tình yêu”.