Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:1-4

 

Tôi muốn, anh hãy được sạch.  (Mát-thêu 8:3)

 

          Người mắc bệnh phong cùi được Chúa Giê-su chữa lành đã tỏ ra lòng tin lớn lao.  Anh xác tín rằng Chúa Giê-su có thể giúp anh nếu Người muốn.  Nhưng biết thôi chưa đủ.  Anh còn phải làm điều gì khác nữa.  Mặc kệ những biến dạng mặt mũi và đau yếu, anh ta vẫn thẳng đường băng qua đám đông để bước đến với Chúa Giê-su.  Anh đã lấy hết can đảm để tuyên bố:  “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mát-thêu 8:2).  Chúa Giê-su đã thưởng công cho lòng tin tưởng của anh:  lập tức bệnh cùi của anh biến sạch.  Nhưng câu chuyện chưa kết thúc đâu.

          Sau khi chữa anh khỏi bệnh, Chúa Giê-su bảo người mắc phong cùi hãy đi trình diện tư tế.  Đó là một thử thách khác cho lòng tin, vì anh ta chẳng có lý do gì để nghĩ rằng vị tư tế sẽ tin lời anh ta.  Trong Ít-ra-en bệnh phong cùi bị coi nặng hơn cả một căn bệnh.  Đó là một hình phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi của người bệnh hay gia đình họ.  Vị tư tế có thể nhạo báng anh ta, bảo rằng ông Giê-su là một tên lạc đạo và chẳng chữa lành được ai cả.  Vị tư tế cũng có thể hạch xách người bị phong cùi về lòng trung thành của anh đối với Do-thái giáo vì anh ta đã nghe lời Chúa Giê-su.  Nhưng làm sao anh ta giữ bí mật được?  Chúa Giê-su đã chữa lành cho anh mà!

          Bạn có giống như người phong cùi đó không?  Ngay cả dù bạn không được chữa khỏi một căn bệnh hiểm nghèo, bạn cũng đã lãnh nhận được đầy tràn ân sủng Chúa. Bạn đã bước vào cuộc sống mới trong Chúa Ki-tô, và Người xin bạn hãy cho người khác biết được điều ấy.  Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho tất cả chúng ta “hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người” (Mát-thêu 28:19).

          Mỗi lần bạn cử hành bí tích Hòa giải, bạn sống lại câu truyện Tin Mừng hôm nay.  Bạn bước vào tòa giải tội giống như một người phong cùi, bị ô nhiễm do tội lỗi nhưng biết hướng về Chúa Giê-su để xin Người giúp đỡ và chữa lành.  Mỗi lần bạn xưng thú tội lỗi, Người sẽ đáp lại bằng cách rửa sạch bạn và đỡ bạn đứng dậy.  Giờ đây bạn có muốn “đi tỏ mình ra” cho những người chung quanh qua chứng tá lòng khiêm nhường, niềm vui và bình an của bạn hay không là tùy ý bạn.  Bạn đừng mất quá nhiều thời giờ nói năng về điều ấy.  Nhưng cứ cho họ thấy những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn, và chính bản thân họ sẽ được thúc giục đi tìm kiếm Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã rửa con sạch khỏi tội lỗi và còn hứa rửa sạch con mỗi lần con đến xưng thú tội lỗi với Chúa.  Lạy Cha, xin dạy con biết làm sao chia sẻ tình yêu của Cha với những người chung quanh, để họ cũng biết được sự hiện diện chữa lành và đầy thương xót của Cha”.