Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:15-20

 

Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em;  nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.  (Mát-thêu 7:15)

 

          Ngôn sứ giả?  Hôm nay?  Chúng ta thử xem Kinh Thánh mô tả ngôn sứ giả như thế nào.  Ông Mô-sê cảnh báo dân chúng về một “ngôn sứ hay một kẻ chuyên nghề chiêm bao” đang cố gắng dụ dỗ họ lánh xa Thiên Chúa của Ít-ra-en, cho dù hắn có thể làm những điềm kỳ phép lạ (Đệ Nhị luật 13:1-4). Thông thường chúng ta không gặp thấy một ai đúng với mô tả ấy.  Nhưng đồng thời chúng ta lại hằng ngày đối phó với một cơn sóng những tư tưởng, thông tin và triết lý trong thế giới này, khiến chúng ta bị phân tâm không còn lắng nghe tiếng gọi tình yêu Thiên Chúa bằng tất cả tâm hồn nữa.

          Bạn hãy nghĩ đến đường lối thuyết duy vật và hưởng thụ có thể bá chủ mọi thứ suy nghĩ khác, nhất là khi những triết thuyết này đưa ra những hứa hẹn mang lại hạnh phúc cá nhân.  Chúng ta có thể rất dễ dàng dồn mọi thời giờ để phục vụ cho thú vui của chúng ta, giải trí của chúng ta và những tham vọng của chúng ta.  Ngược lại, Chúa Giê-su, vị ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa, bảo chúng ta rằng hạnh phúc thật chỉ gặp thấy khi mình có tinh thần nghèo khó, biết xót thương và cố gắng giữ lòng trong sạch.

          Sự đối nghịch giữa hai tiếng nói “ngôn sứ” là điều rõ rệt, nhưng trên thực tế, những tiếng nói của ngôn sứ giả lại có thể rất tinh tế.  Làm việc, giải trí, rỡ đồ xuống, chất đồ lên và cập nhật hóa, tất cả đều nhắm lôi cuốn sự chú ý của chúng ta, cho nên thực khó mà nghe được tiếng yên tĩnh và nhỏ nhẹ của Chúa.  Chúng ta có thể mất dấu vết tình trạng tâm hồn và thấy mình lạc lõng giữa lớp sương mù thiêng liêng, nhiều khi cũng chẳng biết làm sao lại rơi vào tình trạng ấy!

          Chỉ khi chúng ta dành thời giờ mỗi ngày chăm sóc cho mối quan hệ với Chúa, chúng ta mới có thể tỉnh táo nhận ra tiếng nói của Người giữa những tiếng nói của thế gian.  Nhưng cần phải cố gắng.  Tại sao?  Vì Chúa Thánh Thần có thể cho chúng ta cái nhìn đúng đắn.  Người sẽ báo động chúng ta khi chúng ta lắng nghe những tiếng nói khác quá nhiều và để chúng làm tắt lịm đi tiếng nói của Chúa.

          Vậy bạn hãy chắc chắn dành thời giờ cho Chúa mỗi ngày. Hãy để Người mở mắt cho bạn thấy vẻ đẹp và toàn hảo của Người.  Làm như thế, bạn sẽ thấy mình đầy đủ mọi mặt và thế gian không tưởng tượng nổi.  Không ai có thể tiến đến niềm vui và bình an mà không do biết Chúa!

 

          “Lạy Cha, hôm nay con muốn nhìn bằng đôi mắt của Cha.  Xin Cha ban cho con biết phân định tinh thần để con có thể nhận ra tiếng Cha và vâng theo lời Cha”.