Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:18-22

 

Cứ để kẻ chết chôn kẻ thết của họ.  (Mát-thêu 8:22)

 

          Chắc chắn Chúa Giê-su có cách để đi vào tận gốc vấn đề!  Khi có hai người đi theo đến gặp Người đang lúc Người chuẩn bị sang bên kia bờ hồ với các môn đệ thì những lời Người nói với họ làm cho họ rùng mình.  Dường như Chúa xua họ đi, bảo họ không đủ tốt để theo Người.  Nhưng thực ra Chúa Giê-su đang rọi một tia sáng trên những khuyết điểm trong cách họ nhìn việc làm môn đệ Người.  Người muốn họ phải thắng vượt những trở ngại để có thể hoàn toàn ở lại với Người. 

Tuy lời Người có vẻ gay gắt, nhưng Chúa Giê-su thực sự nói với lòng cảm thông và khôn ngoan.  Người muốn họ đi đúng đường.  Người không tìm kiếm một kẻ đầu hàng có giá hoặc một người môn đệ chân trong chân ngoài.  Người biết những người này không bằng lòng theo Người vì những điều kiện họ đã định sẵn từ trước.  Luôn luôn có cái gì giữ chân họ lại, không cho họ hy sinh mọi sự vì Người – và nhận lãnh mọi sự Người muốn ban cho họ.  Chắc chắn Người có rất nhiều điều dành cho họ nếu họ vượt qua được những giới hạn chính họ đặt ra cho mình và cho Người!

Chúng ta cũng không hơn gì hai người tín hữu ấy đâu.  Chúa Giê-su tiếp tục kêu gọi chúng ta làm môn đệ gần gũi Người hơn và ý thức sâu xa hơn.  Có lẽ chúng ta còn do dự không hiểu theo Người nghĩa là gì.  Có lẽ chúng ta đã vạch ra những giới hạn.  Nhưng Chúa Giê-su luôn cố gắng tìm đủ cách để giúp chúng ta bước qua những giới hạn ấy.  Người nhìn xa trông rộng hơn chúng ta, thấy rõ những hãi sợ hoặc tiện nghi hay thiếu hiểu biết có thể làm hạn hẹp những mong đợi và ước vọng của chúng ta.  Nhưng Người cũng biết phải làm sao để giúp chúng ta vượt qua những giới hạn đó.

Chúa Giê-su muốn chúng ta biết theo Người thì không thể có giới hạn là bao xa.  Dù cho chúng ta có cố dựng lên những hàng rào cho những lãnh vực nào đó trong cuộc đời chúng ta, thì tình yêu của Người cũng tìm cách kéo chúng ta ra khỏi đó.  Người sẽ làm tăng thêm niềm hy vọng của chúng ta là mong muốn có một cuộc sống mới và sâu xa hơn với Người cho tới khi chúng ta thực sự đạt được.  Rồi khi được như vậy, chúng ta sẽ thấy vui hơn và bằng lòng hơn là chúng ta tưởng!

 

“Lạy Chúa, con mong muốn có Chúa hơn!  Xin Chúa chiếu sáng tâm hồn con và cho con thấy con có thể đi xa tới đâu và mở lòng làm sao để đón nhận sự sống Chúa trọn vẹn hơn”.