Thứ Năm tuần 13 Thường Niên

Suy niệm Mát-thêu 9:1-8

 

Dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa (Mát-thêu 9:8)

 

          Oswald Chambers, tác giả cuốn sách bán chạy nhất My Utmost for His Highest, có lần đã viết: “Chúng ta hãy có tập quán này, là đừng có tập quán nào cả!” Khẳng định sâu sắc này, nhưng cũng khiến người ta lẫn lộn, đã được chứng minh qua ý thức rằng ngay cả những hành động tốt nhất nhưng được lập đi lập lại hoài thì cũng có thể trở thành thói quen và mất đi ý nghĩa.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một suy nghĩ tại sao Chambers lại nói như trên. Thánh Mát-thêu bảo chúng ta rằng khi thấy Chúa Giê-su chữa lành và tha tội cho người bại liệt nằm trên chõng, thì dân chúng “sợ hãi” (Mát-thêu 9:8). Trong chốc lát, dân chúng được đưa lên cao, bên trên cuộc sống thường ngày và trần tục.  Một điều gì mới và tuyệt diệu đã đi vào thế giới của họ và khiến họ ngạc nhiên.  Không chỉ có thế, nó còn làm cho người ta quay về với Chúa.  Ai biết được?  Có thể một số người trong họ đã quyết định đi theo Chúa Giê-su ngày hôm ấy.

          Còn bạn thì sao?  Mới đây bạn có thấy phép lạ nào không?  Có việc gì mới xảy ra làm cho bạn sợ hãi không?  Đầu tiên có thể không phải như vậy, nhưng rồi hoàn cảnh ấy cứ lặp lại mỗi khi bạn đi dự Thánh lễ.  Tuy nhiên, như Oswald Chambers đã nhận định, hành vi đơn giản là việc dự Thánh lễ theo một thời khóa biểu nhất định lại có thể đưa tới tình trạng nhàm chán.  Chúng ta nghe cùng những lời nguyện, thấy cùng những cử chỉ lập đi lập lại, cho nên việc lập lại này có thể che lấp đi phép lạ vĩ đại xảy ra mỗi khi chúng ta cử hành những mầu nhiệm thánh này.

          Đừng để điều ấy xảy ra, bạn nhé!  Trong mỗi Thánh lễ, trời xuống gặp đất.  Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, đến thăm dân Người và dưỡng nuôi chúng ta bằng Bánh Hằng Sống của Người.  Quyền năng của Thập giá – quyền năng cứu độ, chữa lành, tha thứ và hòa giải – được phóng thả, và hết thảy chúng ta đều được mời gọi hãy tiếp nhận ân sủng của quyền năng ấy.

          Lần tới khi đi dự Thánh lễ, bạn hãy gắn liền trái tim bạn với những thực tại trên trời, những thực tại được khai mở dần dần trước mắt bạn.  Bạn hãy để cho mình kinh ngạc trước những gì đang xảy ra.  Làm như thế, bạn sẽ gặp được Chúa Giê-su đang bước vào trái tim bạn và nói với bạn: “Hãy đứng dậy mà đi” (Mát-thêu 9:5).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con kinh ngạc trước tình yêu và ơn cứu độ Chúa đổ xuống trong mỗi Thánh lễ!”