Thứ sáu tuần 13 Thường Niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. (Mát-thêu 9:13)

 

          Chắc chắn Chúa Giê-su có một cá tính lôi cuốn người ta.  Không những Người có thể lôi cuốn dân chúng, mà Người còn có thể khiến họ bỏ mọi sự và theo Người.  Đối với một số người, thí dụ như ông Mát-thêu, tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ.  Mà Mát-thêu đâu phải thuộc thành phần những người đạo đức.  Vì ông là người thu thuế nên ông sẽ bị đồng bào Do Thái của ông tránh né bởi ông cộng tác với người Roma.  Nếu xét theo đoàn thể mà ông đứng đầu gồm những đồng nghiệp và là những người “tội lỗi”, có lẽ ông cũng không phải là người đạo đức nhất trong thành.  Nhưng có điều gì đó về Chúa Giê-su đã lôi cuốn ông và các bạn của ông (Mát-thêu 9:10). Vậy bạn nghĩ điều đó là gì?

          Câu trả lời rõ ràng, đó là Chúa Giê-su là Thiên Chúa, và thần tính thì có sức lôi cuốn.  Nhưng thần tính của Chúa Giê-su đã tỏ hiện như thế nào?  Trong hình thái của một con người.  Dĩ nhiên có những phép lạ kỳ diệu và những bài giảng sôi động.  Nhưng đó không phải là điều lôi cuốn Mát-thêu.  Mà là tình yêu của Chúa Giê-su và việc Người muốn chấp nhận ông.  Mát-thêu đã cảm động vì Chúa Giê-su vào nhà ông.  Ông đã nhìn thấy Người đối xử thế nào với những khách mời của ông, chắc chắn là thật nồng hậu.  Rồi Mát-thêu chắc hẳn đã nghe nói về cách Người quan tâm đến những kẻ ăn xin bên đường y như Người đã quan tâm đến những vị kinh sư và ráp-bi được tôn kính.  Mát-thêu đã chứng kiến tình yêu của Chúa Giê-su và tình yêu ấy đã thay đổi cuộc sống của ông.

          Bạn có biết ông Mát-thêu đã trở thành một người lôi cuốn và chính bạn cũng có thể trở nên như vậy không?  Đúng thế.  Là Ki-tô hữu đã được rửa tội, bạn có trong mình mọi dụng cụ cần thiết để giải tỏa những nghi ngờ, hãy sợ và ngần ngại của những người muốn quay về với Chúa.  Ở đây, vấn đề không phải là sử dụng lời lẽ cho đúng hoặc có những lý giải đã được chuẩn bị kỹ càng.  Nhưng vấn đề cốt yếu là ở thái độ và lối cư xử.  Vì nếu có thái độ đúng đắn thì thậm chí cả những lời trò chuyện mang tính cách trần tục nhất cũng vẫn có thể biểu lộ lòng tin tưởng và trong sáng của một người biết đặt cuộc đời họ trong tay Chúa.

          Đúng vậy, đây là vấn đề có khả năng xảy ra.  Cách duy nhất để bạn biểu lộ lòng cảm thông của Chúa Giê-su là chính bạn hãy mở lòng đón nhận sự cảm thông ấy.  Bạn hãy quyết định mang những câu hỏi và ưu tư của bạn đến gặp Chúa.  Hãy để Người đối xử với bạn giống như Người đã đối xử với Mát-thêu và các bạn hữu của ông.  Dần dần bạn sẽ đi tới kết luận rằng đó là cách thức duy nhất để bạn đối xử với người khác.  Và đó cũng là lúc bạn bắt đầu lôi cuốn người ta đến với Chúa vậy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy chiếu sáng tâm hồn con, để con có thể chiếu sáng cho người khác.  Xin cho đời sống con trở nên một chứng từ mạnh mẽ nói lên tin vui của Tin Mừng Chúa!”