Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 6:14-18

 

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô.  (Ga-lát 6:14)

 

          Tại sao thánh Phao-lô lại hãnh diện về thập giá?  Chẳng phải là sai khi bạn hãnh diện về một điều mà chính bạn đã không xếp nó vào bậc nhất hay sao?  Đây thực là những câu hỏi rất hay nếu quả thật Phao-lô đã “hãnh diện” theo cách đó.  Thực ra từ Hy-lạp chúng ta phiên dịch là “hãnh diện” (kauchaomai) cũng có thể hiểu theo nghĩa là “vui mừng về”.  Và đó chính là ý nghĩa Phao-lô muốn chúng ta hiểu ở đây.  Ngài minh định rõ ràng ngài chỉ vui mừng về thập giá, chứ không phải về những thành công hay khả năng của ngài.  Tại sao?  Bởi vì chính nhờ quyền năng của thập giá nên ngài mới được trở nên tạo vật mới, được giải thoát khỏi móng vuốt tội lỗi và sự chết (Ga-lát 6:15).

          Đối với hết thảy chúng ta, sứ điệp này mang chiều kích giải phóng mạnh mẽ biết chừng nào!  Chúng ta khỏi phải mất cả đời cố gắng theo cho kịp những tiêu chuẩn không thể thực hiện nổi.  Chúng ta không cần phải tiếp tục nỗ lực làm cho mình được tốt lành đủ mức để Thiên Chúa chấp nhận chúng ta.  Người đã tha thứ cho chúng ta rồi.  Người đã lấy đi đời sống cũ và sa ngã của chúng ta, đóng đinh chúng vào thập giá cùng với Con của Người rồi.  Kỳ diệu hơn nữa, Người đã đổ Thánh Thần của Người xuống đầy tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta thành chiếc bình chứa đựng chính sự sống Thiên Chúa và tình yêu của Người!

          Hôm nay, bạn hãy nghĩ về tất cả những gì Chúa đã làm cho bạn nhờ thập giá Chúa Giê-su.  Bạn hãy ăn mừng điều này, là nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su mà bạn được làm một tạo vật mới.  Tội lỗi đã mất đi quyền lực.  Sự chết đã bị tiêu diệt.  Cửa thiên đàng rộng mở.  Giờ đây không gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu của Chúa nữa!

          Hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy cảm thấy được tự do vui hưởng Thánh Thể.  Bạn đừng lo lắng gì về những lãnh vực trong cuộc sống vẫn còn cần được thay đổi.  Chúng đang còn ở đó, chờ bạn sau Thánh lễ.  Thay vì thế, bạn hãy để cho Bánh Hằng Sống nhắc nhở bạn về tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn.  Rồi trong cầu nguyện, bạn cứ tiến bước và hãnh diện về thập giá Chúa Ki-tô.  Bạn hãy hãnh diện về lòng từ ái và yêu thương của Người.  Bạn hãy làm cho ngày hôm nay được đầy vui mừng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, mọi chúc tụng và vinh quang là của Chúa!  Chúa đã cho con được trở nên tạo vật mới, nên con vui mừng trong Chúa!”