Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 2:16-18.21-22

 

Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời.  (Hô-sê 2:21)

 

          Thật đẹp và cũng thật lãng mạn những lời Chúa phán với Ít-ra-en!  Chúa sẽ “quyến rũ” và “nói với cõi lòng của Ít-ra-en”;  Người sẽ đính hôn với Ít-ra-en “trong tình yêu và lòng thương xót” (Hô-sê 2:16.21).  Luôn luôn đây là lời Chúa hứa và mong ước đối với dân Người.  Thực vậy, chúng ta có thể gặp lại nỗi mong ước sâu xa này của Thiên Chúa qua suốt Cựu Ước lẫn Tân Ước.  Mong ước ấy chính là lý do nằm sau tất cả những điều Chúa đã làm cho Ít-ra-en và Giáo Hội Người.  Đã bao lần khó mà tin được, nhưng Chúa vẫn coi chúng ta là sở hữu quý giá nhất.  Rồi khi chúng ta quy tụ lại thành một dân, là Giáo Hội Hiền Thê Chúa Ki-tô, thì Người lại đặc biệt động lòng yêu thương chúng ta.

          Chẳng phải là đại nếu câu truyện tình ấy kết thúc có hậu ngay tại trần gian này hay sao?  Nhưng đang lúc Chúa Giê-su đã hiến toàn thân vì yêu thương Giáo Hội, thì Giáo Hội lại không luôn đáp lại trong sự thánh thiện và trung thành.  Ngay cả ngày nay, chúng ta thấy sự thờ ơ của tín hữu đưa tới tình trạng nhà thờ vắng tanh trong các ngày Chúa Nhật.  Chúng ta thấy các ban ngành trong giáo xứ tranh giành nhau và phân rẽ.

          Đó có thể là những gì chúng ta nhìn thấy, nhưng lại không phải là cách Chúa nhìn sự việc.  Trong lòng nhân từ của Người, Thiên Chúa nhìn thấy vẻ đẹp của từng người, và trái tim Người tràn đầy tình yêu thương mỗi người chúng ta.  Người kiên nhẫn, vì Người biết rằng mục đích của Giáo Hội là quy tụ “những người tội lỗi đã được ơn cứu độ của Chúa Ki-tô chuộc về, tuy vẫn còn trên đường tiến đến sự thánh thiện” (sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 827).  Bạn đừng để mình hiểu lầm.  Chúa biết rõ hiện thời chúng ta là ai.  Nhưng Người cũng thấy chúng ta phải trở nên thế nào theo như Người đã tạo dựng, là những người có khả năng trở thành.  Người thấy cả thực tại của chúng ta bây giờ và hy vọng về chúng ta mai sau, rồi hỗn hợp hiện tại với tương lai ấy khiến cho trái tim Chúa không được yên.

          Này anh chị em, Chúa Giê-su đã hứa đính hôn với chúng ta đời đời trong tình yêu và lòng thương xót.  Vậy chúng ta hãy vui mừng trong tình yêu của Người.  Chúng ta hãy có cùng một cái nhìn đầy cảm thông của Chúa về Giáo Hội thay vì chỉ chú ý đến những khuyết điểm của Giáo Hội.  Chúng ta hãy chú ý đến nét đẹp trong Giáo Hội và nét đẹp của mọi tạo vật tốt lành chung quanh chúng ta.  Chúng ta vẫn có thể là dấu hiệu hy vọng cho thế giới, khi chúng ta ăn mừng lòng trung thành và tình yêu vô tận của Thiên Chúa!

          “Lạy Chúa, Chúa đã chiếm được trái tim con nhờ tình yêu dịu dàng của Chúa.  Con cám ơn Chúa đã cho con được làm thành phần của Ggiáo Hội Chúa là Hiền Thê yêu dấu và đối tượng của lòng âu yếm Chúa.  Con là của Chúa đến muôn đời!”