Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy niệm Gio-an 20:19-23

 

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần  (Gio-an 20:22)

 

          Trong ngày mừng lễ hôm nay, chúng ta hãy trở lại phòng Tiệc Ly để ở cùng các môn đệ Chúa khi họ được gặp Chúa Phục sinh lần đầu tiên.  Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng khi Chúa Giê-su đến với họ, Người cho họ thấy tay và cạnh sườn Người.  Nhìn những vết thương của Chúa Giê-su giờ đây được vinh hiển, người ta nhận thấy có điều gì khiến tâm hồn họ sôi động.

          Chúng ta không phải quá vất vả tìm kiếm để nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần ở nơi đây.  Chính Chúa Thánh Thần đã cho các môn đệ thấy Chúa Giê-su không chỉ trở về từ cõi chết, nhưng Người đã thực sự đánh bại thần chết và đã được tuyên bố là Chúa trời đất.  Nhờ Chúa Thánh Thần, họ nhận ra rằng nhờ những vết thương của Chúa Giê-su nên họ được đầy tràn sự sống của Thiên Chúa, giống như Thầy họ đã được.  Chính mặc khải này làm họ được vui mừng.

          Anh chị em ơi, Chúa Thánh Thần muốn ban cho tất cả chúng ta cùng một mặc khải ấy.  Tóm lại, đây là tất cả ý nghĩa của lễ Hiện Xuống, là nhìn Chúa Giê-su một cách hoàn toàn mới mẻ.  Khi chúng ta cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, thì Chúa Thánh Thần đều muốn mặc khải Chúa Giê-su cho tâm hồn chúng ta, với tình yêu, lòng thương xót và quyền năng của Người.  Người muốn phá bỏ bức tường ngăn cách khiến chúng ta không hiểu kế hoạch của Thiên Chúa.  Người muốn thực hiện điều này để đào tạo chúng ta thành một dân cháy lửa yêu mến Người, muốn phó thác mạng sống chúng ta cho Người và hăng say đem Tin Mừng của Người đến với thế giới đang thương đau.

          Chúng ta không phải sợ hãi Thánh Thần.  Người sẽ đến trong ngọn lửa, nhưng chỉ để thiêu rụi đi những gì ngăn cách chúng ta với Chúa Giê-su.  Chúng ta có thể lỉnh kỉnh với nhiều “hành lý” trong lòng, như sợ hãi, lo lắng, oán hận.  Nhưng nhờ quyền lực của thập giá, Chúa Thánh Thần muốn làm nhẹ đi gánh nặng của chúng ta để chúng ta có thể gắn bó với Chúa Giê-su là Đấng Cứu độ công chính và dễ thương muốn làm điều tốt nhất cho chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn vui trong Chúa, giống như các Tông đồ ngày xưa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thiêu hủy tất cả những gì làm cho Chúa không hiện diện nơi con.  Lạy Thánh Thần, xin hãy đến và ban cho con mặc khải mới về Chúa Giê-su”.