Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.  (Mác-cô 11:22)

 

          Hôm sau ngày được đón tiếp như ông vua tại Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su rời thành thánh,  đang lúc bụng đói thì Người thoáng nhìn thấy một cây vả.  Chúa Giê-su đến gần để coi, Người thấy cây vả không sinh trái, nhưng lại là cơ hội để dạy môn đệ về sức mạnh của cầu nguyện.  Người ra lệnh cho cây vả:  “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!”  (Mác-cô 11:14).

          Các môn đệ có lẽ chẳng mấy quan tâm đến lời tuyên bố bất thường ấy, bởi vì sau đó trong ngày hôm ấy họ thấy Thầy đuổi bọn buôn bán ra khỏi Đền Thờ.  Nhưng hôm sau khi đi ngang qua cũng cây vả đó và nhìn thấy cây vả đã héo khô tận rễ, các môn đệ kinh ngạc!  Họ lấy làm lạ tự hỏi:  “Người này là ai mà có uy quyền trên lẽ tuần hoàn của thiên nhiên?”

          Chúa Giê-su trả lời đơn giản:  “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mác-cô 11:22).  Đó là đề tài được lập đi lập lại nhiều lần trong Kinh Thánh:  Hãy có lòng tin vào Thiên Chúa, vì Đấng có quyền năng tạo dựng vũ trụ theo sách Sáng Thế chương 1 cũng là Đấng có quyền năng chăm lo cho từng nhu cầu của bạn.

          Buổi sáng hôm ấy, Chúa Giê-su muốn thổi vào tâm hồn môn đệ luồng cảm thức tin tưởng, nhưng hôm nay qua những bài đọc Người muốn ban cho chúng ta cùng một lòng tin và phó thác đó.  Người muốn chúng ta biết rằng Cha trên trời lắng nghe từng lời nguyện chúng ta dâng lên.  Người biết mọi nhu cầu của chúng ta.  Ngay cả khi chúng ta chưa thấy câu trả lời cho một khó khăn, chúng ta hãy đến cầu nguyện trước mặt Người, tin tưởng Người sẽ không bỏ chúng ta.

          Mặc dù nhiều khi những nguyện cầu của chúng ta không được nhậm lời, tựa như cây khô héo sáng hôm sau.  Khi ấy chúng ta phải làm gì?  Thì cứ tiếp tục cầu nguyện!  Chúa không chỉ giải quyết vấn đề, Người giải quyết chúng ta!  Như Người đã quét sạch những gì không thuộc về Đền Thờ, Người cũng làm cho tâm trí chúng ta được thanh quang khỏi gốc rễ tội lỗi và những thái độ không phải của Thiên Chúa.  Cho nên bạn hãy vững lòng trong cầu nguyện, vì biết rằng Cha của bạn giầu lòng từ ái.  Bạn cũng phải cẩn thận ở lại với Người để bạn có thể nhận ra câu trả lời của Người lúc Người ban nó cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì ân huệ cầu nguyện!  Hôm nay con tín thác Chúa trong mọi bề của đời con.  Con cảm tạ Chúa đã cho con được chia sẻ với uy quyền thiêng liêng của Chúa.  Giờ đây xin giúp con ở lại trong mối quan hệ với Chúa”.