Thứ Tư tuần 8 Thường niên

Suy niệm 1 Phê-rô 1:18-25

 

Mọi phàm nhân đều như cỏ…  Cỏ thì khô, hoa thì rụng.  (1 Phê-rô 1:24)

 

          Nản quá nhỉ!  Tất cả cuộc sống trần gian của chúng ta như vậy thôi sao?  Hóa ra chỉ là hành trình đằng đẵng và chậm chạp lê bước xuống mồ?  Không phải vậy đâu!  Thiên Chúa không dựng nên chúng ta để chúng ta chết, nhưng để sốngvới Người đời đời.  Như thánh Phê-rô đã viết, chúng ta “đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt” (1 Pr 1:23).  Quả thực trong lẽ tuần hoàn của muôn loài muôn vật, thời gian của chúng ta trên mặt đất cứ trôi đi.  Nhưng trong mảnh vụn nhỏ xíu của vĩnh cửu, Thiên Chúa có việc cho chúng ta làm, đó là:  “Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn” (1:22).

          Thách đố mỗi ngày của chúng ta là đừng để cho mình bị cột chặt trong cuộc sống hằng ngày đến nỗi chỉ còn nhìn thấy thế gian mau qua này thôi.  Luôn luôn là một ý kiến hay khi chúng ta biết dừng lại vài lần trong ngày để tự hỏi:  “Tôi đang làm gì để vinh danh Chúa?  Hôm nay tôi là tay là chân của Người như thế nào?”

          Chúa Giê-su có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta và Người ban cho chúng ta những ân huệ và tài năng cần thiết để chúng ta chu toàn được kế hoạch ấy.  Những gì chúng ta phải làm, đó là mỗi ngày dành ra chút thời giờ để suy nghĩ về lời gọi của Người và hỏi xem chúng ta có thể làm sao cố gắng chu toàn.  Đó nhất thiết không phải là một kế hoạch vĩ đại đòi chúng ta phải làm nhiều phép lạ và đem hàng ngàn người trở về với Chúa Ki-tô.  Nhưng đó chỉ là điều rất bình thường, thí dụ như chăm sóc một mái ấm gia đình.  Chìa khóa là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và ân sủng của Người trong ơn gọi của chúng ta.  Đó là khi chúng ta vươn cao giữa đời sống thường ngày và trở thành dụng cụ của trời cao trên mặt đất này!

          Bạn không phải như ngọn cỏ héo tàn đâu.  Sự sống của bạn có thể đầy tràn sự hiện diện của Thiên Chúa khi bạn mang tình yêu của Người vào thế giới.  Nếu bạn đi tìm Chúa, bạn sẽ khám phá ra ơn gọi của bạn rõ ràng và lớn lao hơn.  Rồi bạn sẽ kết thúc để làm vinh danh Chúa và hát mừng ngợi khen Người, ngay tại trần gian cũng như đời đời trên thiên quốc.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trong thời gian chóng qua của đời con, xin Chúa giữ gìn con khỏi bị héo tàn trong những cái vô nghĩa.  Con muốn mang lại hoa trái cho Chúa cho đến hơi thở cuối đời con”.