Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:1-8

 

Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.  Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.  (2 Ti-mo-thê 4:7-8)

 

          Không ai có thể phản đối những lời này của thánh Phao-lô.  Quả thực ngài đã “thi đấu cao đẹp” và đã “chạy hết quãng đường”.  Bạn hãy nghĩ tới nhiều hành trình truyền giáo của ngài, vất vả không ngừng khi rao giảng Tin Mừng và cẩn thận xây dựng Giáo Hội.  Phao-lô nhất định đã lãnh được triều thiên dành cho người công chính.  Nhưng triều thiên ấy chỉ dành cho những người đã lao nhọc và rong ruổi ngàn dậm để rao giảng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh thập giá hay sao?

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác.  Bà góa nghèo đã bỏ vào hộp tiền cúng Đền Thờ tất cả tiền bạc bà có, chỉ là hai đồng xu thôi.  Chắc bà cũng chẳng khi nào rao giảng một lời về Tin Mừng hoặc đi vài dậm cách khỏi nhà bà.  Nhưng cũng như Phao-lô, bà đã quảng đại dâng lên Chúa tất cả lòng nhiệt thành anh hùng của bà.  Ai có thể nói triều thiên của bà không rực rỡ như triều thiên của Phao-lô?  Sao biết được?  Có lẽ lòng mến của bà còn vĩ đại hơn cả lòng mến của vị tông đồ!

          Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Thiên Chúa không thưởng công chúng ta vì những hành động của chúng ta cũng như những gì đi theo những hành động ấy.  Nhưng Người ân thưởng vì những gì ở trong lòng chúng ta.  Chẳng có gì chúng ta dâng cho Chúa mà Người đã chẳng có (Tv 50:11-12).  Hiểu theo nghĩa đen, chúng ta có thể cho đi mọi sự và ngay cả mạng sống của chúng ta, nhưng tất cả những điều này tự nó cũng không làm cho chúng ta nên thánh (1 Cô-rin-tô 13:3).  Chỉ cần liên kết công việc của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và tâm trí chúng ta với tình yêu Chúa Ki-tô là chúng ta có thể được biến đổi.

          Thiên Chúa không tìm kiếm siêu sao.  Đâu thành vấn đề bạn là người đầy năng lực nhất giáo xứ hay là người nhút nhát dè dặt hoặc không biết phải rao giảng Tin Mừng như thế nào.  Quan trng là mối quan hệ của bạn với Người.  Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, quan thầy các xứ truyền giáo, chẳng khi nào rời khỏi tu viện, vậy mà giờ đây Chị là tiến sĩ Hội Thánh.  Cũng như Chị thánh, những gì chúng ta phải làm là hãy tập trung vào thánh ý Chúa dành cho chúng ta.  “Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Chúa của bạn” (Mi-kha 6:8).

 

          Lạy Chúa Giê-su, con muốn sống cho Chúa.  Xin giúp con nhìn ra Chúa ngay trong những hoàn cảnh thường tình nhất trong ngày và biết liên kết mọi điều con làm với tâm hồn của Chúa.  Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa hơn nữa!”