Thứ Hai tuần 9 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

Lễ Đức Mẹ đi thăm viếng

Em thực có phúc vì đã tin  (Lu-ca 1:45)

 

          Bạn không thấy lạ lùng khi Thiên Chúa chọn cách thực hiện công cuộc cứu độ nhờ hai em nhỏ và hai bà mẹ của các em hay sao?  Chúa Giê-su vẫn còn ở trong bụng mẹ, nhưng trước mặt Người, bà Ê-li-sa-bét và Gio-an, đứa con trong bụng bà đã được đầy tràn Thánh Thần lúc Mẹ Ma-ri-a tới thăm.  Khung cảnh mau lẹ nhưng đầy sức mạnh này cho chúng ta thoáng nhìn thấy tình yêu vô song của Thiên Chúa, Đấng không muốn chờ đợi trao ban sự sống của Người cho chúng ta.  Khung cảnh này cũng là hình ảnh nói lên vinh quang của Chúa Ki-tô phục sinh nóng lòng muốn tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống trên mọi người!

          Thái độ chân thực và khiêm nhường của bà Ê-li-sa-bét khi đáp lại công cuộc của Chúa trong đời sống của hai bà chắc chắn phải đem lại niềm an ủi lớn lao cho Mẹ Ma-ri-a.  Với bà Ê-li-sa-bét, cuối cùng Mẹ đã gặp được một người để có thể chia sẻ niềm vui và ngạc nhiên của Mẹ trước những gì xảy đến cho Mẹ.  Trong lúc này ai hiểu được bài ca dâng trào trong tâm hồn Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:46-56)?  Thay vì ghen tỵ với người em họ trẻ tuổi của bà với địa vị cao trọng, bà Ê-li-sa-bét đã vui mừng với Mẹ Ma-ri-a và đón nhận vai trò giúp đỡ của Mẹ.  Còn đối với Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã không chờ bà Ê-li-sa-ét đến với mình, nhưng chính Mẹ đã vội vã đến bên cạnh bà.

          Cuộc gặp mặt giữa Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét thật độc đáo.  Tại đây có điều gì đó tất cả chúng ta đều có thể cảm nghiệm được.  Là những tín hữu đã được rửa tội, mỗi người chúng ta có thể đem Chúa Ki-tô đến với người khác.  Nếu mở mắt nhận ra vinh quang chân lý này, chúng ta cũng sẽ vui mừng và khiêm nhường trước sự hiện diện của một người thật thánh thiện mang Chúa tới như là người anh chị em của chúng ta trong Chúa Ki-tô.  Ngay cả những người không phải tín hữu cũng có thể khiến chúng ta phải rất kính trọng vì họ được dựng nên theo hình ảnh Chúa và rất có thể được đầy tràn Thánh Thần.  Nếu Chúa đã hết sức tôn trọng con người như thế, làm sao chúng ta lại không tỏ lòng kính trọng họ?

          Thiên Chúa đã sử dụng Chúa Giê-su ngay khi Người còn là một bào thai trong bụng mẹ để ban sự sống của Thiên Chúa.  Mỗi người bất kể già hay trẻ, mạnh hay yếu, đều đã được dựng nên làm nơi Thiên Chúa ngự.  Vậy làm sao chúng ta có thể mong đợi Chúa hiện diện trong khi lại coi thường Người nơi những người chung quanh chúng ta?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, như Chúa đã mở mắt bà Ê-li-sa-bét đón nhận sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a, xin hãy mở mắt con để đón nhận những người cũng mang Chúa.  Xin giúp chúng con biết tôn trọng người khác vì rất có thể họ là người đầy tràn Chúa Thánh Thần”.