Thứ Năm tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!  (Mác-cô 12:34)

 

          Dường như thánh Mác-cô muốn thp sáng lên tia hy vọng giữa một bầu khí xung đột và thù nghịch.  Ngài đã dùng hai chương trước đó để mô tả Chúa Giê-su sau khi đến Giê-ru-sa-lem và được tiếp đón như vị anh hùng, đã phải đối phó với chống đối từ phía những người Pha-ri-sêu, Xa-đu-kêu và những đầu mục Do-thái.  Tưởng chừng không bao giờ hết, nào là những vấn nạn nặng ký, những cạm bẫy tinh vi, nào là những vặn vẹo ý nghĩa khi kẻ thù của Người cố gắng tìm cách nào đó để làm cho Người bị mất tiếng tốt và để loại trừ Người.  Nhưng rồi cuối cùng, khi Chúa Giê-su có lẽ cũng mệt mỏi vì những xung đột thì một kinh sư xuất hiện và từ tấm lòng khiêm tốn, ông hỏi Người một câu hỏi thành thật:  “”Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” (Mác-cô 12:28).

          Thay vì gài bẫy Chúa Giê-su, ông này đơn giản chỉ muốn biết làm sao hiểu lời Chúa và đâu là con đường tốt nhất để sống lời Chúa.  Chúa Giê-su đã thấy ông thành thực và Người trả lời ông đàng hoàng, cho ông thấy lòng mến Chúa đứng đầu trên hết mọi sự, trên cả những hy lễ và những tuân thủ lề luật.

          Thật khác nhau một trời một vực.  Mọi câu hỏi trước đây người ta hỏi Người đều là “xa Nước Thiên Chúa” vì người ta hỏi với thâm ý khác.  Người ta đâu có thích thú lắng nghe câu trả lời của Chúa hoặc muốn hiểu giáo lý của Người.  Họ đã sắp đặt chúng trong đầu óc chứ không muốn nghe điều nào khác.  Nhưng vị kinh sư này đến gặp Chúa Giê-su với    lòng khiêm nhường và cởi mở.  Ông cẩn trọng lắng nghe và trả lời một cách phấn khởi.  Trong số mọi thành phần lãnh đạo của Ít-ra-en, ông là người duy nhất được Chúa Giê-su khen ngợi.

          Còn bạn thì sao?  Bạn đến với Chúa như thế nào trong Thánh lễ hoặc trong cầu nguyện?  Bạn có cảm thấy sự hiện diện đầy an ủi của Người nói với bạn rằng bạn không còn xa Nước Thiên Chúa mấy không?  Bạn hãy cố noi gương vị kinh sư hôm nay.  Hãy khiêm tốn đến với Chúa Giê-su, hăng say học hỏi những điều Người muốn dạy bạn.  Nếu bạn tìm kiếm Người, nếu bạn để cho tâm trí thanh thản và cố lắng nghe, bạn sẽ gặp được Người.  Rối khi đã gặp được Người, bạn cũng sẽ gặp vương quốc của Người!

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con một trái tim giống như trái tim vị kinh sư.  Xin ban cho con lòng khiêm nhường để tìm kiếm Cha và ban ân sủng để con được sống trong vương quốc Cha muôn đời”.