Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 123

 

Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ… mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa.  (Thánh Vịnh 123:2)

 

          Thật là một hình ảnh cảm động nói về lòng tín thác, tận tình và trung thành được tác giả Thánh Vịnh vẽ lên!  Chúng ta mong là tác giả Thánh Vnh nói theo cách đó vì ngài muốn cho thấy một người tôi tớ tốt của Chúa thì mau mắn làm bất cứ điều gì Chủ kêu gọi họ làm.  Ngay khi Chúa bắt đầu đưa tay lên là người tôi tớ – mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn vào ông chủ – sẽ  sẵn sàng đi bất cứ nơi nào được sai tới.

          Nhưng đó không phải là điều tác giả Thánh Vịnh muốn nói.  Thay vì chờ đợi được sai bảo làm một việc kế tiếp, người tôi tớ lại đang chờ đợi một “ưu ái” của chủ, chờ đợi lòng thương xót của ông.  Anh ta đang chờ đợi được triệu gọi đến bên cạnh ông chủ và được tưởng thưởng do lòng từ ái và để ý của ông.  Theo nghĩa này, Thánh Vịnh làm chúng ta liên tưởng đến những người đầy tớ trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể trong Lu-ca 12:36-37.  Trong dụ ngôn ấy, suốt đêm những đầy tớ đã đợi chủ về, nên bạn nghĩ họ là một nhóm trung thành.  Nhưng vai trò lại đổi ngược, ông chủ mời các đầy tớ ngồi vào bàn và ông đích thân hầu hạ!

          Quả thực chúng ta không có quyền đòi hỏi Ông Chủ Thiên Chúa chúng ta bất cứ điều gì.  Chúng ta là những kẻ tội lỗi và không đáng được Người thương xót hay sủng ái.  Nhưng đồng thời chúng ta lại biết Cha trên trời của chúng ta thật quảng đại.  Chúng ta hết thảy cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa vào lúc nào đó trong cuộc sống.  Có thể là khi chúng ta được chữa lành nhờ quyền năng của Người, được Người yêu thương lo liệu bất ngờ trong một lúc khó khăn, hoặc được một người bạn tỏ lòng ưu ái.  Chính nhờ hoạt động của Chúa đối với từng cá nhân có thể giúp chúng ta đưa mắt hướng nhìn lên Chúa mỗi ngày.

          Dĩ nhiên chúng ta muốn làm những đầy tớ trung thành của Chúa, làm bất cứ điều gì Người kêu gọi chúng ta.  Chúng ta phải luôn luôn chú ý đến đường hướng của Người, luôn sẵn sàng làm theo thánh ý Người.  Nhưng Ông Chủ của chúng ta còn muốn hơn thế nữa.  Người muốn có mối quan hệ với chúng ta.  Người muốn chia sẻ đời sống của Người với chúng ta từng giây từng phút.  Bàn tay Người luôn đưa lên để kéo chúng ta đến gần hơn, chúc lành cho chúng ta.

          Vậy bạn hãy hướng mắt lên nhìn vào Chúa đi!

 

          “Lạy Cha, con đưa mắt lên nhìn vào Chúa.  Con mong mỏi làm bất cứ điều gì Chúa muốn con làm.  Hơn thế nữa, con còn mong chờ được gần kề trái tim Chúa hơn”.