Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14.22-33

 

Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại;  về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Cv 8:32)

 

          Bạn có nhớ lần bạn nhận được tin sốt dẻo không?  Bạn không thể chờ báo cho gia đình hoặc bạn thân biết.  Bạn vừa đi vừa nhảy.  Bạn cũng dễ mỉm cười và lòng đầy hy vọng.  Phải, hôm nay chúng ta có thừa lý do để không thể giữ im lặng:  vì Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết!  Người đã chiến thắng tội lỗi và đập tan xiềng xích sự chết.  Giờ đây Người ban cho hết thảy chúng ta một sự sống mới.  Qua phép lạ Phục Sinh, rõ ràng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.

          Mọi người đều phải có điều gì đó để hy vọng.  Vấn đề là thế giới bảo chúng ta hãy giới hạn những hy vọng của mình nơi thế giới này:  hy vọng có cuộc đời bình yên, hy vọng tương lai tốt đẹp hơn cho con cái, hy vọng chúng ta có thể hơn người khác một chút.  Dĩ nhiên chẳng có gì là sai trái đối với những hy vọng hay ước mơ ấy, nhưng chúng vẫn không thể thỏa mãn được những mòn mỏi sâu kín nhất trong lòng chúng ta.  Chỉ có Chúa Giê-su và lời hứa phục sinh của Người mới có thể làm thỏa mãn.  Và chỉ có Chúa Giê-su mới có thể đem lại ý nghĩa cho những niềm hy vọng chúng ta đang ôm ấp.

          Thiên Chúa muốn mở mắt chúng ta để thấy được vẻ đẹp của một cuộc sống trong Con của Người và nhờ Con của Người.  Người muốn tỏ ra cho chúng ta biết một cuộc sống chứa dựng những mầu nhiệm và kỳ diệu của thiên đàng, mang ý nghĩa đích thực của viễn ảnh và cùng đích cuộc đời trần thế.

          Ông Phê-rô rất khích động vì điều mới mẻ và kỳ diệu đã đi vào cuộc đời ông.  Khi nhớ lại Chúa Giê-su đã đi vào cuộc đời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ cảm thấy bị thúc bách phải chia sẻ với những người chung quanh cảm nghĩ của chúng ta về niềm hy vọng và phấn khởi.  Cũng vậy, chúng ta càng bước ra khỏi cái thế giới thoải mái của mình để nói về Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ càng thấy phấn khởi hơn.  Tại sao vậy?  Vì cũng như ông Phê-rô đã khám phá, có một sức mạnh trong sứ điệp của Tin Mừng.  Đời sống người ta sẽ thay đổi khi họ lắng nghe sứ điệp, ngay cả khi sứ điệp ấy phát xuất từ những người bình thường như chúng ta.  Vì thế bạn đừng sợ phải nói với người khác làm sao sự phục sinh của Chúa Giê-su lại có thể chiến thắng tội lỗi và sợ hãi nơi họ.  Người ta đang khao khát câu trả lời – và chính bạn có thể cho họ câu trả lời đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban cho con nhiệt tâm chia sẻ tin mừng chiến thắng của Chúa hôm nay.  Xin Chúa giúp con đừng lặng thinh, nhưng biết công bố Chúa là niềm hy vọng tốt đẹp nhất và sáng lạn nhất của con!”