Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:35-48

 

Họ còn đang nói thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông.  (Lu-ca 24:36)

 

          Phản ứng của các môn đệ khi Chúa hiện ra với họ có thể khó hiểu đối với chúng ta.  Họ đã quá chán nản vì cái chết của Người trên thập giá và họ nghĩ sứ mệnh của họ đã xong rồi.  Chắc bạn muốn họ phải hết sức vui mừng khi thấy lại Chúa.  Nhưng phản ứng đầu tiên của họ là kinh hoàng chứ không phải là cảm tạ hoặc thở phào vui mừng.  Thực ra họ nghĩ Người là ma!

          Đây không phài là lần duy nhất trong Tin Mừng Lu-ca khi có người sợ hãi vì một thị kiến từ trời.  Các người chăn chiên tại Bét-lem khi nhìn thấy các thiên sứ trong đêm Giáng Sinh đã hoảng sợ (Lu-ca 2:9).  Người dân vùng Ghê-ra-sa khi thấy Chúa Giê-su chữa lành người bị quỷ ám đã hãi sợ đến nỗi xin Chúa hãy rời khỏi vùng của họ (8:37).  Các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an sợ hãi trong cuộc Chúa Giê-su biến đổi hình dạng (9:34).  Dường như nhiều người khi gặp Chúa để lộ thần tính của Người nhất nhất đã tin kính Người.  Họ sợ hãi!

          Chúng ta cũng không khác những người cùng thời với thánh Lu-ca.  Làm chứng cho một cuộc biểu lộ chính quyền năng của Thiên Chúa có thể là điều không chắc chắn lắm.  Có lẽ chúng ta biết người nào đó đã được chữa lành một chứng bệnh nan y.  Có lẽ Thiên Chúa đã mạnh mẽ nói với chúng ta hay một người nào đó trong một giấc mơ.  Khi những điều bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ coi đó như một cản trở và không nhất thiết là điều chúng ta mong muốn.  Chúng có thể thách đố chúng ta với một câu hỏi khó chịu:  Chúng ta muốn Chúa gần gũi chúng ta cỡ nào?

          Tin vui là sự kinh ngạc của các môn đệ lúc đầu nhìn thấy Chúa đã biến thành niềm vui và tuyệt diệu (Lu-ca 24:41).  Rồi chính niềm vui và tuyệt diệu ấy đã ở lại với họ, xua tan mọi do dự trước kia của họ.  Phải, thực là một thách đố khi chúng ta để cho những thực tại của Chúa chạm đến cuộc sống giới hạn và hoàn toàn con người của chúng ta.  Nhưng một khi chúng ta nín thở và coi thường sự sợ hãi lúc ban đầu, thì trái tim chúng ta sẽ được thay đổi và chúng ta sẽ được đưa lên cao tận trên trời.

          Trong mùa Phục Sinh, các bài đọc trong Thánh lễ trình bày cho chúng ta nhiều câu truyện về Chúa tỏ mình ra cho con người qua những cách thức mới.  Khi đọc những câu truyện ấy, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở mắt bạn nữa.  Đừng để cho sợ hãi hoặc do dự ngăn cách bạn với niềm vui đang chờ bạn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn biết quyền năng sự sống lại của Chúa.  Xin cho quyền năng ấy biến đổi con từ nội tâm.  Chúa làm mọi sự nên mới mẻ, nên con tin Chúa đã làm cho con thành một tạo vật mới!”