Chúa Nhật II Phục Sinh – Lòng Chúa thương xót

Suy niệm Gio-an 20:19-31

 

Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.  (Gio-an 20:27)

 

          Mọi người đều đã nghe về con người sống giữa nghĩa địa, không ai khống chế được anh ta (Mác-cô 5:1-18).  Chắc chắn dân chúng cảnh báo Chúa Giê-su phải tránh xa anh ta.  Thế mà Người vẫn tiếp tục đến với anh, đầy lòng cảm thông.  Như mọi người đã thấy, anh ta bị vật vã đến nỗi không thể xin ai giúp được gì cho mình.  Nhưng Chúa Giê-su đã phán, thì ma quỷ chạy trốn và anh ta được giải thoát.  Lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại tự do.

          Khi Chúa Giê-su rời Giê-ri-khô, hai ông mù kêu xin Người:  “Lạy con vua Đa-vít, xin thương chúng tôi!” (Mát-thêu 20:29-30).  Dân chúng bảo hai người hãy im đi, nhưng họ càng kêu to hơn nữa.  Họ biết họ rất cần đến Chúa Giê-su.  Một lần nữa, đầy lòng thương, Chúa Giê-su đã sờ vào mắt họ và phục hồi ánh sáng cho họ.  Lòng thương xót của Thiên Chúa đem đến sự chữa lành.

          Rồi đến ông Da-kêu, một người thu thuế nổi tiếng gian lận tiền bạc.  Nhưng khi ông nghe nói Chúa Giê-su đi ngang qua, ông đã quyết tâm phải thấy được Người (Lu-ca 19:1-10).  Ông không ngại tầm vóc thấp ngắn của ông, nhưng leo lên cây để thấy rõ Người.  Chúa Giê-su gọi ông xuống và hai người ăn uống với nhau.  Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi đời sống.

          Đây là phép lạ của lòng Chúa thương xót:  lòng thương xót này cũng có thể tỏ ra cho mọi người chúng ta ngay bây giờ.  Lòng Chúa thương xót là một ân huệ của Cha chúng ta ban cho.  Người đã dọn một bữa tiệc lớn cho chúng ta và Người mời tất cả chúng ta hãy đến.  Với tất cả lòng thành và hăng hái, đừng để cho nghi ngờ khiến chúng ta xa cách,chúng ta có thể đi vào và lãnh nhận tất cả những gì Người dành cho chúng ta.

          Lòng thương xót của Chúa là dòng sông trong mát tuôn chảy.  Chúa Giê-su mời gọi bạn hôm nay hãy đắm mình trong triều nước thanh tẩy.  Vĩ đại thay tình yêu Thiên Chúa đổ tràn đầy trên con cái Người!  Lòng thương xót của Người không phải là mua mà được, nhưng là được ban cho nhưng không.  Vậy bạn đừng ngần ngại gì nữa.  Hãy đến và phó thác nơi Người, hãy nhận lấy tự do, chữa lành và biến đổi, tất cả tuôn trào từ trái tim Chúa Ki-tô!

 

          “Lạy Cha, con ngưỡng mộ lòng thương xót và tình yêu Cha dành cho con.  Lòng thương xót của Cha đẽ nâng con dậy, rửa sạch con và biến đổi con.  Con ôm ấp lòng từ bi Cha đang đổ xuống trên con bây giờ.  Lạy Chúa, Chúa tuyệt vời biết bao!”