Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:1-7

 

Họ chọn ông Tê-pha-nô.  (Công Vụ Tông Đồ 6:5)

 

          Sau khi được đầy tràn Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống, các Tông đồ bắt đầu hăng say rao giảng Chúa Phục Sinh.  Kết quả là Giáo Hội nhỏ bé một ngày một lớn mạnh.  Nhưng sự lớn mạnh ấy cũng mang đến nhiều nỗi đau nữa!

          Một trong những thách đố là việc phân chia những của cải các phần tử trong Giáo Hội hiến tặng để giúp đỡ những người túng thiếu:  “Các tín hữu theo văn hóa Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên” (Cv 6:1).  Vào giai đoạn sơ khai của Giáo Hội, mọi tín hữu đều là người Do-thái.  Tuy nhiên một số người Do-thái bản xứ Pha-lét-tin nói thổ ngữ A-ram và sử dụng Kinh Thánh bằng tiếng Do-thái trong phụng tự.  Còn nhóm kiều bào gốc Do-thái định cư tại Giê-ru-sa-lem thì sinh ra và lớn lên ở ngoại quốc.  Cho nên họ được gọi là “những người Hy-lạp” vì họ nói tiếng Hy-lạp và sử dụng bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Hy-lạp trong phụng tự.  Hình như “những người Do-thái” coi thường “những người Hy-lạp” vì họ là ngoại kiều.

          Các Tông đồ không bỏ bê việc rao giảng Lời Chúa để lo lắng cho vấn đề này.  Vì thế các ngài đề nghị cộng đồng hãy chọn ra những người đáng tin cậy để chắc chắn không có ai bị bỏ quên.  Và Giáo Hội đã giải quyết khủng hoảng nội bộ đầu tiên này để bảo toàn sự hiệp nhất và cung cấp việc chăm sóc cho những người thiếu thốn.

          Việc này hơi tương tự như Giáo Hội chúng ta ngày nay.  Không có đủ linh mục để đi các nơi, nên đôi khi dân chúng cảm thấy hụt hẫng.  Vì thế quan trọng là chúng ta cần để mắt tìm kiếm những ai có thể giúp đỡ.  Bên trong cũng như bên ngoài những cộng đoàn giáo xứ chúng ta, có nhiều chỗ chúng ta có thể đem sự hiện diện của Chúa Ki-tô đến đó, những chỗ linh mục thường ngày không thể tới được.

          Bạn có cảm thấy Chúa đang xin bạn hãy đáp lại một nhu cầu đặc biệt không?  Đừng lờ đi những thúc bách này!  Chúng có thể là khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời bạn.  Cũng như những người đã được tuyển chọn qua bài đọc hôm nay, việc phục vụ của bạn có thể làm cho bạn hoàn toàn trở thành người được Thánh Thần của Chúa củng cố!

 

          “Lạy Chúa, con muốn thưa xin vâng trước lời mời gọi của Chúa.  Xin giúp con phục vụ dân Chúa với tình yêu và quảng đại.  Lạy Chúa, xin Chúa làm cho hết thảy chúng con nên một thân thể!”