Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:31-36

 

Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời;  còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống.  (Gio-an 3:36)

 

          Đó là những lời mạnh mẽ, có phải không?  Thánh Gio-an nói với các tín hữu của ngài rằng lòng tin vào Chúa Giê-su và vấn đề sống còn.  Nói đúng hơn, đó là vấn đề sự sống đời đời ngược lại với cái chết đời đời và chọn lựa là tùy nơi chúng ta.  Chúa ban cho chúng ta được tự do để hoặc đáp lại mời gọi của Người hoặc quay mặt đi khỏi Người. 

          Xét cho cùng, sứ điệp của bài Tin Mừng quả là đơn giản, có phải không?  Nếu muốn có sự sống đời đời, chúng ta phải tin vào Chúa Giê-su và hết sức tuân theo những mệnh lệnh của Người.  Nhưng tuy đơn giản như vậy, cũng vẫn có những lớp lang khác nhau trong cái phức tạp của lòng tin.  Thí dụ thánh Augustinô sử dụng những đoạn Kinh Thánh để dạy rằng chỉ có số ít người tin như vậy nên được lên thiên đàng.  Nhưng Origen, một vị giáo phụ nổi tiếng, lại sử dụng đoạn Kinh Thánh này và những đoạn khác để dạy rằng rất nhiều người sẽ được cứu độ.  Nói đúng hơn, điều ấy còn tùy thuộc bạn hiểu thế nào về lòng từ bi của Thiên Chúa và trước hết “tin” vào Con Thiên Chúa có nghĩa là gì.

          Vậy chúng ta phải nói sao về cách hiểu khác biệt nhau nhau như thế?  Trước hết, thực sự chúng ta không biết có bao nhiêu người sẽ lên thiên đàng.  Chỉ có Chúa mới xác định được điều ấy.  Thứ hai, vì không biết nên chúng ta cần phải coi như ưu tiên một, đó là phải làm chứng cho mọi người về tình yêu Thiên Chúa và lời hứa cứu độ.  Sau hết, hãy cứ chắc ăn để khỏi phải hối hận, nhất là về sự sống đời đời.  Nếu chúng ta không chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, thì Tin Mừng sẽ không được người ta nghe và họ sẽ đánh mất luôn mọi lời hứa của Thiên Chúa.

          Chúng ta hãy bắt đầu từ từ.  Bạn hãy làm một bảng danh sách năm người mà bạn nghĩ là có lẽ họ xa Chúa.  Bạn hãy cầu nguyện cho họ mỗi ngày, xin Chúa thương chạm tới tâm hồn họ.  Bạn cũng cố gắng mở rộng một kế hoạch đến với những người ấy bằng cách nào đó thích hợp.  Đừng vội vàng mà chẳng nên cơm cháo gì!  Thật tuyệt vời có biết bao nhiêu người đã chịu ảnh hưởng do chứng từ của một cuộc đời được sống trong Chúa Ki-tô.  Khi phối hợp cầu nguyện với gương sáng và chứng từ, bạn sẽ thực sự có thể thấy đời sống của người ta thay đổi.  Biết đâu được!  Bạn có thể là khí cụ để cứu vớt người ta khỏi phải chết đời đời.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với những người chung quanh con.  Xin Chúa giúp con gieo hạt giống Tin Mừng và tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho chúng lớn lên”.