Chúa Nhật III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:1-19

 

Anh có mến Thầy không?  (Gio-an 21:15)

 

          Hỏi ông Phê-rô cách trực tiếp như vậy, Chúa Giê-su không có ý làm cho ông cảm thấy ông có lỗi.  Cũng chẳng phải Chúa muốn tự tôn.  Chúa Giê-su không cần phải có tình yêu của Phê-rô mới khiến cho Người cảm thấy dễ chịu về chính mình.  Người đã biết – còn hơn cả Phê-rô biết bản thân ông – ông yêu mến Người như thế nào.  Tuy nhiên Người muốn ông hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình để thấy tình yêu ông yêu mến Chúa có thực sự ở trong đó không.

          Chúa Giê-su hỏi Phê-rô vào thời điểm nghiêm trọng để cho thấy là lòng yêu mến của ông phải lớn lao hơn bất cứ quyền lực chống đối nào có thể làm cho ông bị trói buộc trong ký ức đã phản bội Chúa.  Người muốn ông Phê-rô thấy là trong khi ông có thể sai lỗi, thì lòng yêu mến Chúa nơi ông vẫn có thể bù đắp bao nhiêu là lầm lỗi con người.  Đây có lẽ là một trong những câu hỏi đầy khích lệ mà ai cũng đã từng cảm nghiệm!  Đúng thế, những câu hỏi của Chúa Giê-su chắc chắn làm cho Phê-rô đau lòng. Nhưng cuối cùng chúng cũng thực sự phục hồi đức tin nơi ông là người con Chúa và một Tông đổ được tuyển chọn.  Chúng giúp cho Phê-rô hiểu rằng mặc cho những bất toàn, ông vẫn có thể phục vụ Chúa Giê-su trọn vẹn.

          Hôm nay, Chúa Giê-su hỏi mỗi người chúng ta:  “Con có yêu mến Thầy không?”, ngay cả khi Người đã biết câu trả lời rồi.  Chúng ta phải hân hoan đón nhận những câu hỏi này.  Chúa không nghi ngờ chúng ta đâu.  Người chỉ muốn lấy lửa tình yêu thiêu đốt đi mọi bất tín trong chúng ta, để cho tình yêu ấy tạo dựng trong trái tim chúng ta một tình yêu sâu xa hơn đối với Chúa.

          Hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy đón tiếp Chúa vào lòng, để Người có thể tăng kích cỡ trái tim của bạn.  Phải, bạn sẽ sai lỗi;  chẳng có ai là không có tội.  Nhưng bạn hãy biết rằng khi bạn tuyên xưng lòng yêu mến Chúa Giê-su, thì Người sẽ củng cố bạn và thêm sức mạnh cho bạn để làm công việc Người kêu gọi bạn thi hành.  Rồi lòng yêu mến của bạn sẽ trở thành một chứng từ cụ thể nói lên rằng vương quốc Người đã thực sự đến trên mặt đất này rồi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con yêu mến Chúa như thế nào.  Xin Chúa tiếp tục thanh luyện con bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa, để con được yêu mến Chúa và tỏ lòng yêu mến Chúa cũng như yêu thương anh em”.