Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 7:51-8:1

 

Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con… Xin đừng chấp họ tội này.  (Công Vụ Tông Đồ 7:59.60)

         

          Rất nhiều lần bạn nghe về một người nào đó “chết an lành”.  Đó là người ta nói về những người chết trên giường sau khi giã từ người thân và được bình an với Chúa.

          Cái chết của ông Tê-pha-nô là cái chết đẹp theo nghĩa khác.  Dĩ nhiên chẳng có gì là đẹp khi bị người ta ném đá cho đến khi các bộ phận thân thể hết làm việc.  Vậy mà cái chết của Tê-pha-nô là đẹp vì ngài đã chết theo cách chết của Chúa Giê-su.  Thật là bất công khi Tê-pha-nô bị tố gian và kết án là nói lộng ngôn, rồi bị giết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.  Thật là vô lý chỉ vì ngài nhìn thấy một thị kiến cuối cùng về “Con Người”, là thị kiến làm người ta nhớ lại những gì Chúa Giê-su đã nói trong cuộc xử án của Chúa (Lu-ca 22:69).  Đáng ghi nhận hơn nữa, đó là làm sao Tê-pha-nô vẫn cầu nguyện đang khi các hòn đá thi nhau đáp trúng ngài.  Ngài phó linh hồn trong tay Chúa Giê-su, giống như Chúa Giê-su phó linh hồn trong tay Chúa Cha, rồi ngài bắt chước Chúa Giê-su xin ơn tha thứ cho những kẻ hành quyết ngài (Cv 7:59-660; Lc 23:34.46).

          Điều gì đã giúp cho thánh Tê-pha-nô đối phó với cái chết đau đớn một cách bình an như thế?  Chỉ có một giải thích:  Ngài “được đầy tràn Thánh Thần” (Cv 7:55).  Ngay từ lúc đầu, Tê-pha-nô đã lãnh nhận Tin Mừng thì Thánh Thần đã hoạt động nơi ngài:  biến đổi ngài, củng cố ngài, làm cho ngài nên giống với Chúa Giê-su hơn.  Đây là bí quyết cho lối sống và chết như Chúa Ki-tô.  Đó cũng là đặc nét nổi bật nhất của ngài.

          Hôm nay bạn hãy noi gương biến đổi của thánh Tê-pha-nô khi bạn để cho Lời Chúa hành động nơi bạn.  Ngay bây giờ bất kể trong hoàn cảnh nào, Chúa đang mời gọi bạn cầu xin cho được đầy tràn Thánh Thần hơn nữa trong đời bạn.  Hôm nay Người muốn giúp bạn suy nghĩ và hành động giống Chúa Giê-su hơn một chút nữa.  Hôm nay Người muốn giúp bạn chọn sự thánh thiện hơn là tội lỗi theo cách thức bạn không khi nào nghĩ mình có thể làm trước đây.  Bạn chỉ cần mở mắt và tai, rồi bạn sẽ nhận ra việc Người làm.

          Bạn hãy nhớ:  Thánh Thần thực sự muốn làm cho bạn những điều Người đã làm cho thánh Tê-pha-nô.  Vậy bạn hãy đi tìm Người, lắng nghe Người và theo hướng dẫn của Người.  Với cách ấy, bạn sống hay bạn chết cũng đều là điều đẹp đẽ đối với Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây con hướng về Chúa với lòng tin và cảm tạ.  Xin Chúa giúp con mở cuộc sống con ra cho Chúa một cách sâu xa hơn trong ngày hôm nay.  Trong bất cứ điều gì, xin Chúa hãy làm cho con nên giống như Chúa Giê-su”.