Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:31-42

 

Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi.  (Công Vụ Tông Đồ 9:34)

 

          Sau khi Phao-lô trở lại, Giáo Hội xem ra dễ thở hơn một chút, được một thời bình an và yên tĩnh.  Không còn một trong những kẻ bách hại chủ chốt    nữa, Giáo Hội đã được lớn lên, tăng thêm số tín hữu và ơn Thánh Thần.  Nếu thời ấy có báo chí thì có lẽ việc lớn mạnh ấy sẽ là tiêu đề lớn hàng đầu.  Một số chuyên gia suy đoán tương lai sẽ thắc mắc không hiểu thế giới đi về đâu khi một nhóm khố rách áo ôm gồm những tên đánh cá và thu thuế đang được công kênh như những kẻ làm phép lạ.

          Ông Phê-rô sẽ trả lời cho những câu hỏi như vậy khi ông rao giảng rằng Thiên Chúa của ông là Đấng đầy quyền năng.  Khi chữa lành một người bại liệt và làm cho một người đàn bà được trỗi dậy từ cõi chết, ông cho dân chúng thấy nhờ danh Chúa Ki-tô phục sinh mà ông đã làm những phép lạ này.

          Nhưng Phê-rô không phải là tiêu đề chính.  Đúng vậy, Thiên Chúa đã sử dụng ông để làm cho người ta biết quyền năng của Người và để tỏ ra Người chăm sóc cho nhân loại.  Thiên Chúa dùng Phê-rô để cho người ta thấy Người có thể làm mọi sự cho họ nếu họ hướng lòng họ về với Người.

          Thiên Chúa còn muốn tỏ bày những việc lạ lùng này cho những người hôm nay nữa.  Nhưng chúng ta cần phải cầu xin để đừng mất đi ý thức chờ đợi những việc lạ lùng ấy.  Chúng ta có nghĩ rằng thế giới đã quá đen tối đến nỗi Chúa không còn hoạt động ở đó nữa không?  Chúng ta có nghĩ rằng Chúa yêu thương chúng ta ít hơn là Người đã yêu thương Phê-rô và những người khác không?  Hoặc chúng ta có nghĩ rằng chúng ta không đáng được Chúa dành thì giờ và để ý tới bằng những tín hữu tiên khởi không?

          Sao chúng ta vội vàng thế!  Nói một cách đơn giản, Giáo Hội lớn lên là vì Chúa đã đổ tràn Thánh Thần xuống trên một dân tộc đang khát.  Giáo Hội lớn lên là vì một ít người đã ngưỡng mộ Thiên Chúa của họ là Đấng nào và mong chờ thấy Người hoạt động trong thế giới.  Họ đã nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, rao giảng những ước vọng có thực.  Họ tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự nơi Chúa Giê-su, và Người sẽ sử dụng họ để thực hiện kế hoạch của Người.  Ước gì chúng ta cũng có được lòng tin giản dị và mạnh mẽ như thế!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa muốn cho Giáo Hội tăng thêm số tín hữu và quyền năng.  Xin Chúa hãy đến và làm sống dậy những ước vọng của con.  Con muốn nhìn thấy người ta được chữa lành.  Con tin Chúa làm được mọi sự.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và tỏ ra quyền năng, tình yêu và lòng cảm thông của Chúa!”