Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:8-15

 

Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ trong dân.  (Công Vụ Tông Đồ 6:8)

 

          Đầu tiên, ông Tê-pha-nô được tuyển chọn để “hầu bàn”, trông coi việc phân phát đồ ăn và vật dụng cho người túng thiếu, vì những việc này làm mất quá nhiều thì giờ của các Tông đồ.  Công việc chính của các Tông đồ là cầu nguyện và giảng dạy, nhưng các ngài ý thức rằng những tác vụ thực tiễn như phân phát thực phẩm cũng quan trọng không kém.  Cho nên các ngài đã cẩn thận tuyển chọn các phó tế vừa thánh thiện vừa khéo léo để giúp cho công việc phục vụ.

          Vậy chúng ta thấy ông Tê-pha-nô làm gì?  Ông làm phép lạ, đối đáp với những vặn hỏi của kẻ nghịch, và ông là người đầu tiên chịu chết vì đạo.  Có lẽ ông cũng giúp phân phát thực phẩm nữa, nhưng xem ra thánh Lu-ca không mấy để ý đến chi tiết này khi ngài viết sách Công Vụ Tông Đồ.

          Đôi khi chúng ta mong có thể thi hành những tác vụ có mặt nổi hơn và “quan trọng” hơn trong Giáo Hội thay vì những công việc khiêm tốn, thầm lặng được trao cho chúng ta.  Tuy nhiên, quan trọng hơn không phải là chúng ta làm việc gì, nhưng là làm thế nào.  Mọi việc, từ rao giảng cho đến bán vé hội chợ, đều có thể được làm trong sức mạnh của chúng ta hoặc trong ân sủng của Chúa.  Đáng kể đối với Chúa, đó là chúng ta làm với thái độ nào bất cứ công việc gì trước mắt chúng ta.  Như Mẹ Tê-rê-xa nói:  sự vĩ đại nằm ở điểm “làm những việc nhỏ mọn với tình yêu lớn lao”.

          Như thế nhiều vị thánh đã theo gương chánh Tê-pha-nô.  Thánh André Bessette không thông minh đủ để làm linh mục.  Ngài làm công việc giữ cửa và đã đề cao sự che chở giúp đỡ của thánh cả Giu-se khi dân chúng đến xin ngài cầu nguyện cho họ được chữa lành bệnh tật.  Thánh Gio-an Ma-ri-a Vianney được bài sai đến một thành phố hẻo lánh, ở đó đức tin của giáo dân như đang còn ngủ vùi.  Ngài đã thi hành sứ vụ ẩn giấu của ngài hầu hết nơi tòa giải tội, thế mà dân chúng khắp nơi trong nước Pháp đã ùn ùn kéo đến để tìm lại đức tin hồi sinh của họ trước mặt ngài.

          Chúng ta hãy xin những vị thánh này cũng như xin thánh Tê-pha-nô giúp chúng ta sẵn sàng nhận nhưng gì người ta xin chúng ta làm và làm trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Khi chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su, ước gì gương mặt chúng ta cũng chiếu sáng, lôi cuốn những người chúng quanh chúng ta đến gần Chúa hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn đi bất cứ nơi nào Chúa sai con tới và làm mọi điều đẹp lòng Chúa.  Chỉ xin Chúa giúp con làm mọi sự với tình yêu, tình yêu của Chúa trong con”.