Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây.  (Công Vụ Tông Đồ 9:17)

 

          Đầu óc ông Kha-na-ni-a nghĩ gì khi Chúa bảo ông trong một thị kiến là hãy đến cầu nguyện với Sa-un người Tác-xô?  Phải, ông đã nghe nói về Sa-un.  Toàn thể Giáo Hội được cảnh giác về kẻ thù hung bạo này.  Đúng vậy, người ta bảo vị thượng tế đã cho phép ông ta xục xạo các hội đường tại Đa-mát và lùng bắt mọi người theo Chúa Giê-su.  Dường như Sa-un muốn quét sạch mọi tín hữu.  Vậy tại sao Chúa lại bảo Kha-na-nia phải làm bất cứ điều gì với con người này?

          Tuy nhiên Chúa trấn an Kha-na-ni-a rằng Sa-un nay đã là một tín hữu rồi, nên ông hãy đến gặp người đó như người anh em.  Kha-na-ni-a được mời gọi thực hiện bước căn bản của việc yêu thương kẻ thù, là điều Chúa Giê-su đã dạy đi dạy lại khi Người còn trên trần gian.  Và kết quả do việc cộng tác với Chúa, Kha-na-ni-a đã trở thành dụng cụ chữa lành, tha thứ và phục hồi Sa-un.

          Chúng ta không bao giờ biết được chính xác đâu là con đường dẫn một người đến với Chúa Ki-tô, ngay cả khi đó là kẻ thù của chúng ta.  Chúng ta cũng chẳng biết được lời cầu nguyện, lời nói hay hành động của chúng ta sẽ cần thiết như thế nào để giúp một người bước đi trên con đường ấy.  Chúng ta hãy nhớ rằng “kẻ thù” của chúng ta không chỉ là những người xông ra tóm bắt chúng ta!  Chúc Giê-su kêu gọi chúng ta hãy yêu thương những người chúng ta thấy khó thương, những người tựa như nghèo khổ hoặc bị bệnh tâm thần.  Có lẽ chúng ta cũng khó thấy được Thánh Thần đang hoạt động trong những người chúng ta đã mang lòng thù hận từ lâu.  Hoặc chúng ta không thể nhận ra nhu cầu của những người xem ra có đầy đủ mọi sự nhưng lại là những người đang đi tìm ý nghĩa đích thực cuộc đời.  Dù bất cứ trở ngại nào, Chúa Giê-su cũng kêu gọi chúng ta hãy coi mọi người là anh chị em, là chi thể của Nhiệm thể Người.

          Thay vì nghĩ tới những lý do tại sao bạn cần phải dữ dằn một chút, bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhìn người ta là những người giống như những người Chúa đang nhìn nhận.  Càng mặc lấy những tâm tình của Chúa, bạn càng xác tín hơn rằng bạn không có kẻ thù, mà chỉ có những người đang chờ đợi làm bạn hữu với bạn thôi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã kêu gọi con giữ vai trò chủ yếu trong kế hoạch của Chúa!  Thật là tuyệt vời khi Chúa cho con được tiếp tay với Chúa để xây dựng vương quốc Chúa tại trần gian này!”