Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:35-40

 

Ai đến với tôi, không hề phải đói;  ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!  (Gio-an 6:35)

 

          Đây là những lời tuyệt diệu!

          Chủ yếu là Chúa Giê-su hứa rằng ân huệ Thánh Thể có thể làm cho chúng ta được thỏa mãn sâu xa đến độ không còn khát mong phần thưởng đời này nữa.  Nhưng lời hứa này liệu chúng ta có thể cảm nghiệm được không?  Hay Chúa Giê-su chỉ phóng đại tô mầu?  Có lẽ những lời sau đây của thánh nữ Ca-ta-ri-na Siena (1347-1380) giúp chúng ta hiểu.  Thánh nữ viết:

          “Nếu bạn có một nguồn sáng thì cả thiên hạ sẽ đến với bạn để lấy một chút ánh sáng về cho họ, vậy mà ánh sáng vẫn không suy giảm.  Giả dụ có nhiều người đến mang theo những cây nến, cây thì nặng một lượng, cây thì sáu lượng hoặc một cân hay hơn nữa, rồi tất cả đều đốt cháy lên.  Trọn vẹn ánh sáng đều có cho mỗi cây nến dù lớn hay nhỏ, cùng một hơi nóng, cùng một màu sắc và cùng một ngọn lửa.

          “Tuy nhiên, có lẽ bạn kết luận rằng người có cây nến nặng một lượng sẽ có ít ánh sáng hơn người có cây nến nặng một cân.  Đối với những người lãnh nhận Bí tích Thánh Thể cũng giống như vậy.  Mỗi người mang đến cây nến của mình.”

          Thánh Ca-ta-ri-na đã thấy cho dù tất cả chúng ta có cùng một “ngọn bấc”, tức là đức tin chúng ta lãnh nhận được khi chịu phép rửa tội, thì “linh hồn trở nên sáng ít hay nhiều là tùy theo chất liệu nó mang đến ngọn lửa.”

          Vậy khi tất cả sự sống và tình yêu của Chúa Giê-su sẵn sàng dành cho chúng ta trong mỗi Thánh lễ, thì không phải lúc nào chúng ta cũng đều lãnh nhận được hết.  Một phần tùy thuộc vào chúng ta.  Vấn đề là nhận ra sự tối tăm của thiếu thốn ở trong chúng ta và tin rằng ánh sáng Chúa Giê-su có thể chiến thắng bóng tối ấy.  Vấn đề là ở lại trong sự tốt lành của Chúa trong suốt Thánh lễ, để chúng ta có thể tin tưởng rằng Người muốn đổ đầy tràn ơn sủng vào lòng chúng ta.

          Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian và ánh sáng của Người tiếp tục chiếu soi trong đêm tối, giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, ban cho chúng ta lời hứng khởi và hy vọng, bảo chúng ta rằng Người yêu mến chúng ta thật nhiều.  Vậy bạn sẽ mang đến cho Người “cây nến” to như thế nào?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết cảm nhận sự hiện diện của Chúa cách sâu xa hơn trong Bí tích Thánh Thể.  Ước gì ánh sáng đức tin của con được sáng hơn trong lửa tình yêu của Chúa!”