Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:19-26

 

Một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 11:21)

 

          Đôi khi chúng ta nghĩ về “Giáo Hội” cách hạn hẹp trong ranh giới giáo xứ và giáo phận chúng ta.  Trên nguyên tắc chúng ta biết rằng Giáo Hội là toàn cầu, nhưng thường chúng ta không nhìn như vậy.  Tuy nhiên nếu chúng ta đi ra nước ngoài, tham dự ngày Đại Hội Giới trẻ Thế giới, hoặc chỉ cần sống trong một khu vực đa văn hóa, thì thấy rõ ràng là Giáo Hội vượt ra ngoài mọi ranh giới quốc gia, chủng tộc hoặc sắc dân.

          Làm sao như thế được?  Chúng ta hãy trở về với những biến cố được mô tả trong sách Công Vụ Tông Đồ.  Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy những hậu quả của cuộc bách hại sau cái chết tử vì đạo của thánh Tê-pha-nô.  Những người tin vào danh Chúa Giê-su đã chạy trốn đến “tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a”.  Họ nói cho những người Do-thái khác biết về Chúa Giê-su, nhưng trong số ấy có mấy người từ đảo Sýp và Ky-rê-nê, có lẽ là những người gốc Do-thái mới trở lại đạo, đã đến An-ti-ô-khi-a và rao giảng về Chúa Giê-su cho những người Dân ngoại gốc Hy-lạp.  Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì “một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa” (Cv 11:19-21).

          Đó là dấu chỉ Chúa Thánh Thần hoạt động ngày xưa cũng như hôm nay, để chúng ta có thể cùng nhau đến và thờ phượng cũng một Chúa, bất kể là tuổi tác, chủng tộc, ngôn ngữ hay quan điểm chính trị.  Vì Giáo Hội là phổ quát nên Giáo Hội cần phải mang tính khác biệt.  Sự hiệp nhất của chúng ta không đặt nền tảng trên những tương đồng văn hóa và chủng tộc, nhưng trên Bí tích Rửa tội, trong ân sủng của Chúa khiến cho chúng ta trở thành những phần tử bình đẳng của gia đình Thiên Chúa.

          Lần tới khi đi tham dự Thánh lễ, bạn hãy nhìn xung quanh và hãy chào hỏi người nào đó khác với bạn.  Hãy ráng giao tiếp với họ bằng một điều bạn biết bạn cùng chung với họ, đó là đức tin.  Có lẽ giáo xứ của bạn nhận một giáo xứ ở nước ngoài làm chị em thì bạn có thể giúp đỡ hoặc thăm viếng.  Hoặc có thể bạn đọc một bài báo nói về giáo xứ tại một nơi khác, với những ân sủng, khó khăn và những đặc nét của nó.

          Quả thực chúng ta có một Thiên Chúa vĩ đại!  Người hoạt động quy tụ “muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân” (Kh 5:9).  Ngày qua ngày, Người đang giúp chúng ta sẵn sàng vào thiên đàng, ở đó hết thảy chúng ta trở nên một trong Người, ăn mừng sự hiệp nhất và tôn trọng sự khác biệt của nhau!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, khi chúng con thờ phượng Chúa qua thời gian và không gian, xin giúp chúng con nhìn vượt trên những khác biệt, để chúng con thấy được chúng con thực sự là ai, đó là một thân thể hiệp nhất trong Chúa”.