Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-6

 

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  (Gio-an 14:6)

 

          Chúa Giê-su là con đường.  Người là người Con toàn hảo của Chúa Cha, chỉ thi hành điều Chúa Cha dạy Người phải làm.  Người không bám lấy viễn tượng riêng của Người về những gì cuộc sống Người có thể thực hiện.  Như vậy, Người cho chúng ta thấy cách thức phải sống như thế nào.  Người yêu mến Chúa Cha với lòng tín thác hoàn toàn.  Người biết Người ở trong bàn tay Chúa Cha và cũng chính nơi đó Người đã an nghỉ.  Giờ đây trên trời, Chúa Giê-su kêu gọi bạn hãy sống theo cách Người đã sống, là sống trong sự tin tưởng phó thác theo lời gọi của Chúa Cha.  Chúa Cha sẽ dạy dỗ chúng ta, dẫn dắt chúng ta, uốn nắn chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con cái Người.  Người sẽ cho chúng ta thấy làm thế nào để an nghỉ trong sự hiện diện của Người, giống như Chúa Giê-su đã làm.

          Chúa Giê-su là sự thật.  Mỗi lời Người nói ra đều là sự thật.  Khi Người nói lời hứa là lời hứa được thực hiện.  Mỗi phép lạ Người làm, mỗi dụ ngôn Người kể, mỗi bài giảng Người giảng, tất cả đều biểu lộ tình yêu Cha trên trời dành cho chúng ta và đường lối Chúa Cha muốn chúng ta sống trong tình yêu thương nhau.  Mọi việc Chúa Giê-su làm khi Người đi rao giảng cũng như mọi sự Người đang làm qua Giáo Hội đều nói lên tình yêu này.  Chân lý ấy chính là nền tảng cho muôn loài muôn vật, cũng là nền tảng cho cuộc sống mỗi người chúng ta.

          Chúa Giê-su là sự sống.  Biết Chúa Giê-su, đó là được sống trọn vẹn vì Người đã ban cho chúng ta được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa nơi Người.  Mỗi khi rước lễ, chúng ta lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa vào lòng.  Bạn hãy tưởng tượng:  Chúa Giê-su đã tự ý chọn sống trong chúng ta.  Người đã chọn đặt chính sự sống của Người vào lòng chúng ta và làm cho sự sống ấy trở thành nguồn suối tuôn trào cuộc sống của chúng ta.  Người đến để làm thỏa mãn mọi nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta và để vui mừng với chúng ta qua từng ân sủng tốt đẹp.  Người đến dể dạy chúng ta, cho chúng ta được đầy tràn và dẫn dắt chúng ta.

          Chúa Giê-su là con đường, là sự thật và là sự sống.  Trong Người, chúng ta không thiếu thốn gì.  Người ban cho chúng ta thật nhiều, hơn cả việc tha thứ tội lỗi chúng ta.  Người đã cho chúng ta một lối sống mới, một đời kết hiệp với Cha trên trời.  Vậy bạn đừng sợ bước ra mà nắm lấy lối sống ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Xin Chúa mở mắt con cho con thấy và yêu mến Chúa hơn.  Xin Chúa mở lòng con cho con hôm nay nhận được sự sống của Chúa một cách sâu xa hơn!”