Chúa Nhật V Phục Sinh

Suy niệm Khải Huyền 21:1-5

 

Này đây Ta đổi mới mọi sự.  (Khải Huyền 21:5)

 

          Từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng một thế giới không có buồn bã khổ đau.  Và trong thế giới ấy Người đã để người đàn ông và người đàn bà sống trong đó, kêu gọi họ hãy phục vụ Người và phục vụ lẫn nhau.  Thế rồi nhân loại đã quay về với những tham vọng và ước muốn đi tìm chính mình.  Do đó, tội lỗi và hư nát đã đi vào thế giới.  Rồi từ giây phút đầu tiên của việc mất đi ân nghĩa ấy, chúng ta đã phải sống với hậu quả do tội lỗi này.

          Nhưng câu truyện không kết thúc ở việc chúng ta sa ngã và xa cách Chúa.  Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta có thể một lần nữa được sống trong hài hòa, bình an và trọn lành.  Người đã trao ban Con Một để cuộc sống ấy sẽ thuộc về chúng ta, tức là cuộc sống trên thiên đàng.  Vấn đề là chúng ta có thể bị chi phối do những đòi hỏi của cuộc sống trong thế giới này, nên không còn dành thời giờ để suy nghĩ về quê hương đích thực của chúng ta.

          Vậy chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta.  Khi ấy chúng ta sẽ thấy Người giúp chúng ta được đầy lòng ước ao có Chúa Giê-su ở lại với mình nhiều hơn nữa.  Chúng ta sẽ có được ý thức hy vọng và chờ đợi quê hương thiên đàng.  Không những cuộc sống chúng ta thay đổi, mà cả thế giới cũng thay đổi tốt đẹp!

          Chúa Giê-su rất muốn làm cho mọi sự nên mới.  Người rất thích lấy đi những gì là “cũ” trong cuộc sống chúng ta, như những tập quán tội lỗi và mất lòng tin, để thay thế bằng sự mới mẻ do tình yêu, quyền năng và niềm vui của Người.  Người yêu thương bạn và hoàn toàn cam kết làm cho bạn được sẵn sàng chiếm lấy thiên đàng.  Người hoàn toàn dấn thân muốn làm cho bạn thành một phần tử trong công trình tạo dựng mới và kỳ diệu của Người.  Đây là điều Người đang thực hiện nơi mỗi người chúng ta khi Người nâng chúng ta lên cao và cho chúng ta được thoáng nhìn thấy thiên đàng Người đã chuẩn bị cho chúng ta.  Người biết nếu chúng ta càng thấy rõ hơn kế hoạch toàn hảo dành cho chúng ta, thì chúng ta càng thêm lòng ao ước được ở với Người và càng sẵn sàng hơn để từ bỏ những gì ngăn cản kế hoạch ấy.

 

          “Lạy Chúa Cha toàn năng, con nghe lời gọi của Cha muốn cho con được kết hiệp với Cha đời đời.  Con ngợi khen Cha vì lòng nhân lành và thương xót Cha dành cho con!”