Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:27-31

 

Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.  (Gio-an 14:27)

 

          Các Tông đồ có đủ lý do để xao xuyến sợ hãi.  Chúa Giê-su sắp rời bỏ họ và “thủ lãnh của thế gian” đang tới (Gio-an 14:30).  Nhưng trong lúc các môn đệ xao xuyến thì Chúa Giê-su lại sung sướng:  vì Người biết việc Người ra đi sẽ đem lại cho họ bình an.  Ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su sẽ ban Thánh Thần của Người xuống trong lòng họ, và Thánh Thần sẽ cho họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong những cách thức mới và sâu xa hơn.  Như thế, tâm hồn xao xuyến của họ sẽ được an nghỉ.

          Vậy làm sao chúng ta biết được tình yêu của Chúa cùng một cách như các môn đệ đã biết?  Làm sao chúng ta cảm nghiệm được bình an Chúa Giê-su hứa ban cho họ?  Chìa khóa nằm ở việc cầu nguyện linh động.  Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo bảo chúng ta rằng cầu nguyện sẽ động viên “tư tưởng, trí tưởng tượng, cảm giác và ước muốn” của chúng ta (CCC 2708).  Thúc giục những khả năng Chúa ban cho chúng ta theo cách này sẽ mang lại cho đời sống chúng ta những chân lý đức tin và dẫn dắt chúng ta đi sâu hơn vào trái tim Thiên Chúa Cha.  Cầu nguyện hữu hiệu khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần nâng cao trí tưởng tượng tự nhiên của chúng ta và ban cho chúng ta ánh sáng siêu nhiên.

          Thánh I-nha-xi-ô Loyola thường dựa vào trí tưởng tượng khi ngài cầu nguyện.  Với một cuốn Kinh Thánh trước mặt, ngài sẽ vẽ ra không gian và thời gian của bất cứ câu truyện ngài đang đọc, rồi ngài hình dung ra khung cảnh câu truyện.  Trong trí tưởng tượng, ngài sẽ chú ý hơn vào những chi tiết của khung cảnh và hỏi Chúa Giê-su về những gì đang xảy ra.  Đặc biệt thánh I-nha-xi-ô thích tưởng tượng như mình đang có mặt tại phòng Tiệc Ly, Bài giảng trên núi hay trên đồi Can-vê khi ngài chiêm ngắm Chúa Giê-su nộp mình vì chúng ta.

          Bạn thử làm xem.  Bạn hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một khung cảnh thánh I-nha-xi-ô thích nhất, hoặc bạn thích nhất.  Chúa Giê-su đang nói gì và đang làm gì?  Trên khuôn mặt Người biểu lộ điều gì?  Tiếng nói của Người như thế nào?  Rồi bây giờ, bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang nói với bạn sau khi đã chiêm ngắm câu truyện Kinh Thánh.  Người có sứ điệp gì để nói với bạn hôm nay?  Rồi bạn có thể đáp lại Người tốt nhất như thế nào?  Thật tuyệt vời vì bạn cảm nghiệm được bình an hết sức!  Thực sự Chúa Giê-su đã cho tâm hồn xao xuyến của bạn được yên tịnh, giống như Người đã giúp cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly!

 

          “Lạy Cha, con muốn biết Cha nhiều hơn nữa!  Xin Cha cho con nhận ra vẻ uy nghi, tình yêu và niềm vui của Cha.  Xin Cha để cho việc hiểu biết Cha xua tan đi mọi xao xuyến và sợ hãi nơi con”.