Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:1-10

 

Các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép.  (Công Vụ Tông Đồ 15:7)

 

          Khi đọc về những hành trình truyền giáo của thánh Phao-lô, chúng ta thường gặp những lần Thần Khí “ngăn cản”, không cho phép ngài đi tới một chỗ nào đó.  Có phải điều này nghĩa là đang khi Phao-lô lên đường thì có một luồng sáng từ nội tâm làm chói mắt?  Có phải ngài đã nghe Chúa bảo phải thay đổi lộ trình?  Hoặc có một thứ dấu chỉ siêu nhiên nào đó hướng dẫn ngài?  Có thể như vậy.  Nhưng rất dễ hiểu được là có thể có một điều gì rất khác thường.

          Thánh Thần thường nói với chúng ta qua những tình huống hằng ngày.  Có thể Phao-lô đã biết được là con đường vừa mới bị phá hủy do trận lụt bất ngờ.  Một cơn bão lớn đã ngăn trở người ta không thể tới một nơi nào đó.  Hoặc có lẽ một trong những bạn đồng hành với ngài bị đau ốm bất ngờ, nên họ phải chọn con đường khác.  Thực sự chúng ta không biết điều gì đã làm cho Phao-lô phải suy nghĩ lại về chương trình truyền giáo.

          Khi phải đối phó với những trở ngại như thế, thay vì cố gắng giữ nguyên chương trình lúc đầu, Phao-lô đã chấp nhận việc thay đổi chương trình, nhờ ơn sủng và tin tưởng rằng Thánh Thần sẽ dẫn dắt ngài.  Thường thường Phao-lô đã khám phá ra rằng những con đường mới do gặp trở ngại lại đem đến những kết quả tốt đẹp hơn là chương trình lúc ban đầu!  Hãy coi bài đọc hôm nay như một thí dụ cụ thể.  Giả như Phao-lô đã phải vất vả hành trình đến Bi-thy-ni-a, thì làm sao ngài có thể đi Ma-kê-đô-ni-a được theo lòng ao ước.  Và thế là dân chúng Ma-kê-đô-ni-a sẽ phải mất mát bao nhiêu ân phúc do chuyến đi truyền giáo ấy.

          Thình thoảng việc nhận định ý Chúa là một diễn trình chúng ta có thể nghe Chúa Thánh Thần nói với chúng ta rõ ràng.  Nó có thể giống như lằn chớp trên trời.  Cũng có khi một tư tưởng, hoàn cảnh thay đổi hoặc khúc quanh là “tiếng nói” Chúa dùng  để giúp chúng ta đặt lại kế hoạch.  Dĩ nhiên chúng ta đừng bao giờ để cho hoàn cảnh độc quyền đưa chúng ta đến quyết định điều gì.  Nhưng chúng ta hãy luôn cởi mở đón nhận đường lối Chúa dẫn dắt chúng ta.  Khi chấp nhận những thay đổi và những đường lối mới do Chúa, cũng như thánh Phao-lô, chúng ta sẽ nhận ra rằng những con đường mới chúng ta theo sẽ đem lại ân phúc còn vĩ đại hơn và sinh ích lợi nhiều hơn nữa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết nhận ra cách thức Chúa nói với con.  Ước gì con đừng bỏ ngoài tai tiếng Chúa nói qua những biến cố đời sống hằng ngày.  Xin Chúa mở tai con để lắng nghe Chúa dẫn dắt”.