Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:1-8

(Lễ Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ)

 

Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh.  (1 Cô-rin-tô 15:3)

 

          Người ta ít biết về hai thánh Tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê mà chúng ta mừng kính hôm nay.  Theo Tin Mừng Gio-an, Phi-líp-phê là người thành Bét-sai-đa, là người “cùng quê với ông An-rê và Phê-rô”, và có lẽ là một người bạn hoặc người cùng chung phần trong tổ hợp đánh cá với họ (Gio-an 1:44).  Trước khi làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa hỏi ông Phi-líp-phê họ phải làm sao cho dân chúng có đồ ăn.  Ông Phi-líp-phê, một người buôn bán, đã tính toán phải tốn hết bao nhiêu tiền và kết luận không thể làm chuyện đó được (Ga 6:5-7).

          Ông Phi-líp-phê cũng là người thẳng thắn khuyên ông Na-tha-na-en hãy đến gặp Chúa Giê-su.  Khi bạn ông không tin vào thế giá của Chúa Giê-su, ông chỉ nói:  “Cứ đến mà xem!” (Ga 1:46).  Tuy nhiên ngoài những thông tin rất giới hạn ấy, Phi-líp-phê không còn xuất hiện trong sách Tin Mừng nữa.  (Ngài không phải là ông Phi-líp-phê làm phó tế trong Giáo Hội sơ khai – xem Công Vụ Tông Đồ 6:5; 8:6).

          Chúng ta cũng được biết rất ít về ông Gia-cô-bê, con ông An-phê.  Ông còn được gọi là “Gia-cô-bê hậu”, để phân biệt với ông Gia-cô-bê là anh của ông Gio-an.  Một số truyền thống coi ngài là chính ông Gia-cô-bê đã coi sóc cộng đoàn Giê-ru-sa-lem (Công Vụ Tông Đồ 15; Ga-lát 1:19; 2:9), nhưng xuất xứ của ngài vẫn chưa rõ ràng.

          Chúng ta không nên lấy làm lạ, cho dù biết về các ngài rất ít, nhưng các ngài vẫn được coi là những vị Tông đồ và những vị thánh.  Chúa Giê-su đã không chọn các ngài vì khả năng lãnh đạo hoặc kiến thức thần học của các ngài.  Nhưng Người kêu gọi những người bình thường, có nghề nghiệp, nhà cửa, gia đình.  Họ đã gặp Con Thiên Chúa và cuộc sống của họ không khi nào còn như cũ nữa.

          Từ Hy-lạp apostolos có nghĩa là “người được sai đi”.  Thật tuyệt vời vì mỗi người chúng ta đã được kêu gọi và sai đi để loan báo Tin Mừng.  Chúa Giê-su có một kế hoạch đặc biệt và Người kêu gọi bạn như đã gọi hai ông Phi-líp-phê và Gia-cô-bê.  Và kế hoạch ấy bắt đầu bằng lời hứa rằng bạn có thể biết rõ được tình yêu của Người.  Sau cùng là ban không thể cho đi những gì bạn không có!  Cho nên hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để lòng trí bạn được yên tịnh và để Chúa Giê-su cho bạn thấy Người yêu thương bạn.  Rồi khi tỏ lòng yêu thương bạn, Người cũng cho bạn thấy Người kêu gọi bạn.

 

          “Lạy Chúa, khi dành thì giờ cầu nguyện với Chúa hôm nay, xin Chúa cho con thấy lòng yêu thương dịu dàng của Chúa.  Xin ban cho con sức mạnh để con làm chứng cho người khác, vì họ cần phải biết lòng Chúa yêu thương”.