Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Thầy là cây nho, anh em là cành.  (Gio-an 15:5)

 

          Thật là hình ảnh tuyệt vời nói lên quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-su!  Nó cho chúng ta thấy Chúa Giê-su muốn chúng ta được đầy tràn sự sống, sự sống của chính Người, sự sống xem ra rất khác biệt với sự sống chúng ta cảm nghiệm lúc chúng ta không được Chúa dưỡng nuôi.

          Vậy Chúa Giê-su ban cho chúng ta điều gì đến độ chúng ta tự mình không làm sao có được?  Không phải là Chúa không ban cho chúng ta những khả năng tự nhiên như óc sáng tạo, tò mò hay trí tuệ thông minh.  Nhờ giáo dục và kiên trì, chúng ta có thể phát triển những tài năng này và làm được nhiều điều tốt.  Tuy nhiên được kết hiệp với Chúa Giê-su và được Người dưỡng nuôi sẽ giúp cho những tài năng này mang một ý nghĩa mới, phấn khởi mới và mục đích mới.  Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có được sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta, tức là những ân huệ thiêng liêng còn cao trọng hơn nhiều.

          Thí dụ khi kết hiệp với Chúa, chúng ta sẽ thấy những quan hệ hoàn hảo mỗi lúc một hơn.  Chúng ta sẽ tìm được sức mạnh của Chúa giúp chúng ta vượt qua được tình huống khó khăn.  Chúng ta nhìn thấy rõ hơn những hoàn cảnh thách đố, thí dụ những quan hệ khó khăn hoặcvấn đề tại sở làm.  Chúng ta thấy mình quảng đại hơn, dễ tha thứ hơn, cảm thông và lo cho tha nhân hơn.  Chúng ta sẽ gặp đươc niềm vui đến từ đáy lòng, bất kể hoàn cảnh như thế nào.  Và nhất là chúng ta sẽ có được sự bình an “vượt trên mọi hiểu biết” (Phi-líp-phê 4:7).

          Tất cả những ơn lành này đều đến với chúng ta khi chúng ta kết hợp với Chúa Giê-su.  Thiên Chúa đã làm cho chúng ta được kiên cường và đầy sức sống, nhưng Người còn muốn cho chúng ta nhiều hơn nữa.  Người muốn ban cho chúng ta những đặc nét của Thiên Chúa, đó là hoa trái của Thánh Thần, những đặc nét giúp chúng ta được sống đời đời, ngay cả khi chúng ta còn phải bận rộn với những bổn phận ở trần thế.

          Vậy chúng ta hãy in sâu vào tâm hồn hình ảnh cây nho và cành nho.  Hãy hình dung cành nho khỏe mạnh và đầy sức sống, mang trái phong phú năm này qua năm khác.  Hãy để cho hình ảnh này khích lệ bạn ở lại với Chúa Ki-tô.  Làm như thế, chúng ta sẽ thấy đời sống thay đổi, trong cách suy nghĩ và hành động, trong những mối quan hệ và ngay cả phong cách bề ngoài cuộc sống của chúng ta nữa.  Hình ảnh này ghi sâu vào tâm trí chúng ta có thể giúp chúng ta thắng vượt cám dỗ chỉ vì chúng ta không muốn đánh mất dòng sống của Thiên Chúa đang lưu chuyển trong trái tim chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tháp vào trái tim con hình ảnh Chúa là cây nho và con là cành nho.  Xin cho con đừng khi nào quên là con cần đến Chúa biết chừng nào!”