Chúa Nhật VI Phục Sinh

Công Vụ Tông Đồ 15:1-2.22-29

 

Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê…  (Công Vụ Tông Đồ 15:1)

 

          Các Tông đồ cẩn trọng không muốn chất gánh nặng trên vai những người tiếp nhận Tin Mừng.  Các ngài biết Lề Luật Mô-sê không thể nào trở thành một rào cản cho người Do-thái và Dân ngoại đón nhận sứ điệp các ngài rao giảng và cùng nhau sống trong cộng đoàn.  Thực vậy, Lề Luật là thánh thiêng, công chính và tốt lành.  Nhưng nó không thể hoàn thành được tất cả những điều chỉ có sự chết và sống lại của Chúa Giê-su mới làm được.  Cho nên tại sao lại phải thêm vào những đòi hỏi như việc cắt bì cho Dân ngoại trong khi tập tục này không phải là trọng tâm của Tin Mừng?

          Chúa Giê-su cũng nói về điều này:  “Ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mát-thêu 11:30).  Ki-tô giáo không bao giờ phải là một gánh nặng.  Thực ra những người từ Giu-đê rao giảng phải cắt bì đã hiểu sai ý nghĩa và mục đích của Lề Luật cũng như họ đã hiểu sai quyền năng ơn cứu độ của Chúa Giê-su.

          Giải thích về toàn bộ vấn đề này, thánh Phao-lô đã khuyến dụ độc giả của ngài:  “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta.  Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa” (Ga-lát 5:1).  Hãy để những lời này thách đố bạn hôm nay.  Đừng mang thêm những gánh nặng không cần thiết.  Nhưng bạn hãy tự hỏi:  “Đâu là những kỳ vọng làm cho tôi cứ cảm thấy có tội lỗi và không xứng đáng lãnh nhận tình yêu Chúa?”  “Liệu tôi có đặt mình trong một tiêu chuẩn quá cao không?”  Tôi có tin vào những gì tôi có thể làm hơn là tin vào những gì Chúa Giê-su đã làm cho tôi không?”

          Nếu hành trình Ki-tô hữu của bạn xem ra quá khó khăn và ràng buộc vào những câu nệ lề luật, thì bạn hãy lui lại và hãy nói với Chúa Giê-su.  Nếu bạn đang mang những gánh nặng không cần thiết, bạn hãy xin Người giúp bạn nhận ra ách của Người là ách êm ái.  Bạn hãy xin Người cho bạn thấy gánh của Người là gánh nhẹ nhàng.  Còn nếu bạn đang phải mang những gánh nặng không thể tránh, bạn hãy xin Người làm nhẹ bớt một chút, để bạn có thể tiếp tục tiến tới.  Chúa Giê-su muốn bạn hãy vui sống, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn vui sống sự sống của Chúa.  Xin Chúa hôm nay cho con thấy những gánh nặng con không nhất thiết phải mang.  Xin ràng buộc con với trái tim Chúa, để con có thể biết sự tự do và niềm vui của chính Chúa”.