Thứ Năm Tuần Thánh

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 11:23-26

 

Đây là Mình Thầy.  (1 Cô-rin-tô 11:24)

 

        Hôm nay, trong năm được Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI dành riêng để tôn vinh linh mục, chúng ta tưởng nhớ đêm Chúa Giê-su thiết lập không những Bí tích Thánh Thể, mà còn thiết lập chức linh mục nữa.  Bạn hãy tưởng tượng ra đặc ân và trách nhiệm của linh mục để ngài hành động nhân danh Chúa Ki-tô như là thầy dạy và mục tử.  Chắc chắn việc thiết lập này đáng được tôn vinh, và những người được kêu gọi làm linh mục cũng đáng được chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ.

        Khi suy nghĩ các bài đọc hôm nay, bạn hãy nghĩ đến nhiều lần bạn đã được giải tội và làm hòa với Chúa nhờ tác vụ của linh mục.  Bạn hãy nghĩ đến các Thánh lễ linh mục cử hành  và mọi ân sủng đến với bạn qua Thánh lễ – ân sủng củng cố và thanh tẩy bạn, ân sủng ban cho bạn được an ủi và dẫn dắt, ân sủng biết luôn xác tín tình Thiên Chúa yêu bạn.  Bạn cũng hãy nghĩ đến biết bao lần linh mục đã mở Lời Chúa cho bạn, cũng như bao nhiêu lần xức dầu bệnh nhân và cử hành tang lễ cho những người thuộc gia đình hay bạn bè của bạn.

        Bạn hãy xét tất cả những gì tuôn trào đến chúng ta qua tác vụ của linh mục, rồi bạn sẽ đồng ý với thánh Gio-an Vianney, vị thánh quan thầy của linh mục:  “Một linh mục tốt là kho tàng quý giá nhất mà Chúa nhân lành ban cho một giáo xứ và là một trong những hồng ân quý giá của lòng Chúa thương xót”.

        Tuy nhiên trước mọi ân sủng này, thế gian lại có khuynh hướng chú tâm vào một thiểu số linh mục không làm tròn bổn phận, những linh mục có những hành động làm gương xấu đối với Tin Mừng và Giáo Hội.  Vậy lại càng có lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho các linh mục.  Những đòi hỏi của ơn gọi linh mục nhiều lắm.  Những áp lực các ngài phải đối phó trong một thế giới thù nghịch thật là cao.  Những hy sinh các ngài chịu vì lòng yêu mến Chúa và dân chúng thật hào hùng.  Ước gì chúng ta đừng bao giờ quên tất cả những gì chúng ta mắc nợ các ngài.  Và ước gì hết thảy chúng ta luôn kính mến và tôn trọng các ngài.  Các ngài là những người cha và cũng là những người anh của chúng ta.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên người được Chúa đoái thương nâng lên hàng ngũ linh mục, để họ được xứng đáng đứng trước bàn thờ Chúa mà không có gì đáng trách, để công bố Tin Mừng nước Chúa, để chu toàn tác vụ lời chân lý của Chúa, để tiến dâng Chúa những hy lễ thiêng liêng cùng các hy sinh và để đổi mới dân Chúa nhờ phép rửa tái sinh”.  (Trích Nghi thức Truyền chức theo lễ điển Byzantin)