Chúa đã phục sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9       

 

Ông đã thấy và đã tin.  (Gio-an 20:8)

 

        Trong ngày lễ Phục Sinh, chúng ta hãy nhìn lại một chút lịch sử để thấy được tất cả những gì Chúa Giê-su đã đem thắng lợi về cho chúng ta vào Chúa Nhật Phục Sinh.  Qua Cựu Ước, chúng ta có thể nhận thấy những dấu vết về việc sống lại của Chúa Giê-su.  Thí dụ sách Sáng Thế nói về một Đấng sẽ đến để đạp dập đầu con rắn, dù con rắn có cắn vào gót chân Người (Sáng Thế 3:15).  Chúng ta cũng đọc về nước phán xét sẽ rửa sạch trần gian khỏi tội lỗi (6:7).  Trong sách ngôn sứ I-sai-a, chúng ta đọc về một người Tôi trung sẽ bị khinh dể và chối bỏ, nhưng đau khổ Người chịu sẽ xóa bỏ tội lỗi chúng ta (I-sai-a 53:12).

        Lập đi lập lại, những câu Kinh Thánh này cho thấy trước về sự sống mới được ban cho chúng ta, là sự sống thoát khỏi những lừa dối của con rắn, sự sống trổi vượt trên mọi hư nát và bạo lực, sự sống không mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn.  Rồi đức tin dạy chúng ta biết giờ đây sự sống ấy là để chúng ta được chiếm hữu nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-su!

        Suốt bốn mươi ngày qua, chúng ta đã suy niệm về thập giá và tất cả những gì Chúa Giê-su đã hoàn tất nhờ cái chết của Người.  Bây giờ đã đến những ngày hoàn tất và ăn mừng.  Bây giờ bắt đầu năm mươi ngày trọng đại của mùa Phục Sinh, thời gian để suy niệm và tham dự vào sự sống mới Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta cách nhưng không.

        Vào lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đã loan báo rằng Chúa Giê-su được đưa lên ngự bên hữu Thiên Chúa, Người đã nhận lấy Thánh Thần nên giờ đâ Người đổ Thánh Thần xuống trên các Tông đồ.  Phê-rô còn nói:  Điều quý trọng hơn nữa, đó là hồng ân Thánh Thần còn xuống trên bất cứ ai tin và được rửa tội (Công Vụ Tông Đồ 2:33.38).

        Anh chị em ơi, Chúa Giê-su vẫn đang sống trên trời. Người vẫn đổ tràn Thánh Thần xuống trên chúng ta hôm nay.  Người vẫn còn ban cho chúng ta quyền lực để sống cuộc sống tuyệt vời, thánh thiện và làm đẹp lòng Người.  Vậy trong ngày trọng đại này, khi chúng ta ăn mừng Chúa Giê-su phục sinh, chúng ta cũng hãy ca tụng Người đã cho chúng ta được sống lại với Người, để chúng ta được đồng hành với Người từng ngày!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã đưa chúng con lên trời với Chúa.  Làm sao chúng con đo lường được tình yêu ấy của Chúa?  Xin cho tất cả chúng on được nhận lãnh ân sủng Chúa, để sống trong quyền lực Phục Sinh của Chúa”.