DÒNG ĐARHỐ ĐAMRÔNG

 

Chiều nay sương nhẹ buông rơi

Lơ thơ ánh nắng chơi vơi con cầu

Dòng suối Đar –Hố muôn mầu

Mặt nước trong vắt in sâu cát vàng

Ngồi nhìn ngắm bãi dâu xanh

Trồng ven bờ suối bao quanh xóm làng

Trên rừng chim hót vang vang

Giọt buồn, giọt nắng, mênh mang tỏa dài

Cây cầu Đar-Hố nối dài

Bằng Lăng nở tím miệt mài đàn trâu

Đam-rông đan kín rừng sâu

Núi đồi trùng điệp cây cầu xinh xinh…

Đarhố…

Thêng thang

Cây cầu.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi