RỪNG ĐAMRÔNG

 

Chiều chiều sương mù tỏa lan

Rừng Đam-rông trắng lan tràn mơn man

Cây xanh đan kín bình an

Đất, Trời, ươm nhẹ muôn vàn ý thơ

Đam-rông đồi núi nên thơ

Con tằm rút nhẹ sợi tơ mỏng dòn.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi