Ngài là ai ? Vị vua không ngai

Thương nhân gian sống phận bi hài

Đường hôm nay tung hô vạn tuế

Dẫn Ngài về núi Sọ ngày mai

 

Nhóm Mười Hai bên Ngài lẽo đẽo

Không binh hùng tướng mạnh đi theo

Đám dân nghèo hoan hô, léo nhéo

Bầy trẻ mừng nhảy nhót hò reo

 

Nào thấy đâu : biểu ngữ, trống kèn ?

Lòng người quên trật tự, xô chen

Lá trải ngập đường thay thảm đỏ

Lá vẫy vui quên phận thấp hèn

 

Ngài cưỡi lừa con thay ngựa chiến

Lấy lòng khiêm tốn thắng oai phong

Chúa hạ mình, không phân quý tiện

Nâng người ngang thần thánh cao sang

 

Đem tình yêu gieo rắc muôn nơi

Đấng quân vương sao quá lạ đời

Đội mão gai, cầm vương trượng sậy

Dẫn người về cõi phúc thảnh thơi

 

Theo Ngài, đường hôm nay trải lá

Cũng trải nhiều gian khổ, đau thương

Vì anh em, sống quên mình, khiêm hạ

Đỉnh Can-Vê chan chứa phúc Thiên Đường

 

 

 

Thanh Phương

 

 


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả