Con hân hoan rước lễ

Chúa ở trong tay con

Chiếc bánh cùng chia sẻ

Nuôi sống kẻ đói nghèo

 

Bánh này cần bẻ vụn

Tan biến giữa cuộc đời

Hoà cùng bao cô quạnh

Tràn yêu thương muôn nơi

 

Bánh nâng cao trước mặt

Trên Thánh giá thọ hình

Tỏ tình yêu son sắt

Tặng đời : Thân hi sinh

 

Niềm tin từ muôn thuở

Trông vào Bánh bởi Trời

Vượt ngàn muôn cách trở

Thành bánh nuôi loài người

 

Hãy cùng nhau thưởng nếm

Tấm bánh thắm hiệp thông

Nối tình trời nghĩa đất

Thương nhân loại mòn trông

 

Ai ăn Bánh hằng sống

Sẽ trở thành người hơn

  người vui nếm thưởng

Nên giống Chúa vĩnh hằng. 

 

 

 

                    Thanh Phương

 

 

 

 

 


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả