Thiên Chúa Ba Ngôi

“Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy,
Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy
mà loan truyền cho các con”
(Ga 16, 12-15)

 

Lạy Chúa, Thiên Chúa duy nhất của con,
Ngài không phải là một ngôi vị đơn độc,
nhưng là Thiên Chúa Ba Ngôi:
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Con không thể nào diễn đạt
mầu nhiệm sâu thẳm này bằng ngôn ngữ
và tư duy giới hạn của loài người.

Con chỉ có thể suy chiêm mầu nhiệm này
bằng đức tin và lòng mến yêu Thiên Chúa,
qua Đức Giêsu, nhờ ơn soi sáng của Thánh Thần.

Con xin tôn vinh và cảm tạ Chúa Cha
đã thương tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc,
và Chúa Thánh Thần thánh hóa đời con.

Nhờ Mạc Khải, con được nhận biết Chúa
là sự sống vô biên, là tình yêu vô hạn,
là mẫu mực đời sống hiệp thông,
là suối nguồn ân thiêng tuôn đổ.

Xin cho con được nhận ra Chúa
đang ẩn mình giữa lòng nhân thế,
đang ẩn thân trong trái tim con.

Xin cho chúng con luôn biết sống hiệp nhất
trong yêu thương và trong chân lý vẹn toàn;
biết xây dựng cộng đoàn, xứ đạo và gia đình
thành hiện thân của tình yêu Chúa Ba Ngôi.  Amen.

Lm . Thái Nguyên


Cu Nguyn Tng Quát