CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Mc 1, 7-11

------------------------------------------------------------------------

                         

Nhàø văn Antoine de Saint Exupéry có viết một câu thế này :" Và bây giờ là bí mật của tôi một bí mật rất đơn giản ; chỉ bằng con tim mà người ta có thể nhìn thấy   một cách đúng đắn điều cần thấy thì mắt không nhìn thấy được (And now here is my secret,a  very simple Secret ;it is only which the heart that one can see rightly ,what is essential is invisible to the Eye ".Vâng,điều ấy hôm nay thực hiện nơi con người của Chúa Giêsu,Đấng cứu thế,đangxếp hàng giữa giòng người tội lỗi ,để chờ đến lượt mình được Gioan Tẩy Giả dìm vào giòng nước sông Hòa Giang ,chịu phép rửa thống hối .Đây là sự kiện quan trọng khai mạc sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu và là một yếu tố trong cuộc cứu chuộc của Ngài. Điều con người không nhận ra Ngài dù rằng Ngài đang sống giữa họ ,chỉ có con  mắt đức tin con tim mở rộng con người mới có thể nhận ra Chúa Giêsu…

 

CHÚA GIÊSU XIN GIOAN TẨY GIẢ LÀM PHÉP RỬA CHO MÌNH : Khi xin Gioan

Tẩy Giả làm phép rửa cho mình ,Chúa Giêsu muốn làm gương cho mọi người thấy rằng mọi người đều phải thống hối vì con người là loài thụ tạo,con người yếu hèn,tội lỗi ,nếu không sám hối ăn năn ,con người sẽ không nhận lãnh được ơn cứu độ,con người không lãnh nhận được hồng ân của Chúa .Phép rửacủa Gioan chỉ là một dấu chỉ,một khởi điểm ,chỉ là một bước đầu tiên trong một cuộc hành trình đức tin,một cuộc hành trình xem ra thật gay go nếu không có Chúa Thánh Thần trợ giúp,hướng dẫn và dắt đi. Phép rửa của Gioan chỉ cho thấy dân chúng đang muốn bắt đầu bằng một cuộc sống mới,một cuộc đổi đời ,một cuộc thay rễ tận gốc,tận căn .Gioan ẩy Giả đã soi dẫn cho ta hay :" Ông rửa bằng nước để giúp mọi  người thấy thiện chí của họ là thống hối ăn năn để chuẩn bị cho phép rửa thứ hai là Thánh Thần và lửa mà Chúa sẽ đem đến cho nhân loại "(Mt 3,11 ). Gioan cho hay thời cũ,thời chuẩn bị,thời dọn đàng đã chấm dứt một thời mới đang xuất hiện với Chúa Giêsu.Chúa Giêsu làm phép rửa tái sinh trong Chúa Thánh Thần.Ngài nói với các môn đệ trước khi về trời :"Anh em hãy đi khắp mút cùng trái đất ,rao giảng cho họ về Nước Trời.Hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần "(Mt 28.19 ). Lãnh nhận phép rửa của Chúa

Giêsu,con người được tham dự vào đời sống Thần Linh của Người . Chính hôm nay, bên giòng sông Giorđan ,Chúa Giêsu đã chứng tỏ Người là con Thiên Chúa .Tôi muốn đan cử một hình ảnh tôi mới đọc được ở một câu chuyện nói về cái cốt lõi của con người,nói về con người thực của mỗi người ,con người thực cứu thế của Chúa Giêsu :"số là bên Miến Điện có nhiều bức tượng Phật bằng vàng ròng,vì sợ bị ngoại xâm ăn cắp,chiếm lấy đồ gia sản quí giá,có vị sư đã lấy một lớp đất sét trét lên các bức tượng ấy để dấu đi cái cốt lõi thật của các bức tượng …nhưng dưới cái lớp vỏ đất sét ấy là cả một khối vàng ròng quí giá .

“Chúa Giêsu lúc đó và ngay cả bây giờ có rất nhiều người đã không nhận ra Người dù rằng Gioan  đã giới thiệu Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và qua phép rửa của Gion,chính Thiên Chúa đã xác nhận Ngài qua những sự kiện siêu phàm::trời mở ra,Thánh Thần ngự xuống và có tiếng phán từ trời "Đây là con Ta yêu dấu ". Bầu trời mở ra có nghĩa Thiên Chúa nhậm lời ngôn sứ Isaia:"Xin Chúa hãy mở toang bầu trời ra và hãy mau xuống cứu dân của Ngưới (Isaia 64,1 ) . Thần khí gợi cho ta về ngày tạo dựng vũ trụ"Thần Khí Thiên Chúa bay là là trên nước đem sinh khí và sự sống,mang lại một thế giới mới,thời đại mới.Thiên Chúa Cha xác nhận:"Đây là con Ta yêu dấu ".Chúa Giêsu là Adam mới đối nghịch với Adong cũ đem lại cái chết cho nhân loại. Phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa diễn ra trong Thánh Thần và quyền năng,phép rửa mạc khải ơn cứu chuộc,mở ra một kỷ nguyên,một thời đại mới :

Chúa là Adam mới,đem lại sự sống trường sinh cho con người .Và ,dưới cái nhìn bình thường ,với con mắt phàm của con người ,nhân loại không nhận ra Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu đang khai mở một kỷ nguyên mới ,một thời đại hồng ân,cứu chuộc.Dưới lớp vỏ cứng nhắc,dưới lớp đất sét cứng đơ,người ta phát hiện ra cốt lõi của các bức tượng là vàng ròng quí hiếm.Dưới con mắt đức tin,chúng ta nhận ra Đấng đang chịu hòa mình với những tội Chúa Giêsu…

 

VẪN LÀ MỘT PHÉP RỬA… Mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội là được

tháp nhập với Đức Kitô ,Adam mới,Đấng tới mang ơn cứu độ cho mọi người .Lãnh nhận bí tích rửa tội ,người Kitô hữu được dính liền vào thân nho :"Thầy là cây nho,chúng con là nhành …"Người Kitô hữu trở thành cộng tác viên đắc lực để xây dựng trời mới,đất mới,xây dựng thời hòa bình,trật tự mới .Như Chúa Giêsu,khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội :trời cũng mở ra,Thánh Thần cũng xuống trên ta và Thiên Chúa Cha cũng tuyên phán với mỗi người chúng ta:"Đây là con Ta,hôm nay Ta đã sinh ra con "(Tv 2,7 ).

Quả thực,chúng ta sau cái vỏ bề ngoài cứng đơ , khó lột  là con người thật của ta ,người thật với con tim .với cõi lòng đã được đổi mới,cải hóa ,con người thật của ta là cả khối vàng ròng quí giá vì ta đã được biến đổi thực sự qua bí tích rửa tội bằng Thần khí và lửa. Như tấm đá cẩm thạch ,ta được gọt giũa,tỉa bớt và tạc uấn sao cho càng ngày càng giống Chúa Kitô .Đó là con người thật của chúng ta,là bản chất tự nhiên và là thụ tạo mới của chúng ta nhờ bí tích rửa tội .

Xem ra ,nhiều khi ta quên đi rằng con người của ta đã được tái sinh qua cái chết và phục sinh của Chúa    dưới  cái vỏ bề ngoài ,ta còn chứa đựng một chiều sâu thăm thẳm,một bề dầy giá trị vì cốt lõi của ta là sự xả kỷ,dấn thân phục vụ,xây dựng thế giới mới,trật tự mới.Ta hãy nhớ lại lời thánh Phaolô đã nói :" Ai tin theo Chúa Kitô thì phải đóng đinh xác thịt mình vào thập giá với Chúa Kitô ".Nơi khác thánh Phaolô nói:"Hết thảy chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô ,thì chính trong sự chết của Ngài mà ta được thanh tẩy.Vậy,nhờ thanh tẩy ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết,thì cả ta nữa,ta cũng bước đi trong đời sống mới .Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài,thì ta cũng được đồng dạng với sự sống lại của Ngài "(Rm 6,3-5 ).

Và thánh Phaolô kết luận :" Sự sống đích thực của anh em là Đức Kitô và khi Ngài xuất hiện ra thì anh em cũng được xuất hiện với Ngài để chia s3 vinh quang của Ngài "( Cl 3,1-4). Thánh công đồng Vaticanô trong hiến chế Phụng Vụ số 6 có nói :" Nhờ phép rửa,con người được tháp nhập vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô:cùng chết,cùng chịu mai táng, cùng sống lại với Đức Kitô ".

 

Tất cả chúng ta là Kitô hữu chúng ta đều mang một chiều sâu,một cót lõi là Đức Kitô đang sống trong ta:"Tôi sống không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi ".Đó là con người thật của ta  nhờ bí tích thánh tẩy .

 

LỜI CẦU NGUYỆN

    

-   Lạy Chúa Giêsu ,Chúa vô tội nhưng đã đích thân nhận hòa mình vào đoàn người tội lỗi để làm gương cho mọi người sám hối,ăn năn .Xin cho chúng con luôn sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh để làm chứng cho Chúa chịu chết và phục sinh .

-    Lạy Chúa Giêsu,Chúa muốn cứu độ mọi người không loại trừ một ai.Xin Cho chúng con có cái nhìn bao dung của Chúa để chúng con luôn biết thứ tha hơn là kết án.

-     Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết rao giảng bằng gương sáng cuộc đời và bằng lời Chúa khi thuận tiện để nhiều người quay trở về và lãnh nhận phép rửa .

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Tại sao Chúa Giêsu lại xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình ?

Phép rửa của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu khác nhau thế nào ?

Có cần phải lãnh nhận Bí Tích rửa tội mới được vào Nước Trời không ?

  

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

 

                       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà