CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM

(Mát-thêu 16: 13-20)

           

          Tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là mục đích chính của sách Tin Mừng.  Sách Tin Mừng không trình bày một Chúa Giê-su đơn thuần của lịch sử, nhưng là một Chúa Giê-su theo lòng tin của các môn đệ Người.  Trong những câu truyện Tin Mừng hai Chúa Nhật trước đây, ta đã suy niệm về việc tuyên xưng đức tin của các môn đệ Chúa và của người đàn bà Ca-na-an.  Hôm nay, tại phần đất giáp với dân ngoại, câu truyện ông Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, không những mang chiều kích cộng đồng khi ông thay mặt các tông đồ khác, nhưng cũng mang chiều kích cá nhân nữa, để diễn tả đầy đủ ý nghĩa việc tuyên xưng đức tin ấy.  Mọi Ki-tô hữu tham dự vào việc tuyên xưng đức tin không phải với tính cách thụ động và thừa hưởng đức tin của Giáo Hội, nhưng là tích cực và cá nhân để cùng với các phần tử khác sống và biểu lộ đức tin ấy.

 

a)  Đặt lại vấn đề, hoặc xét lại

 

          Có khi nào ta nghĩ Chúa Giê-su gặp nhiều thất bại hơn thành công không?  Với những điều kể lại trong sách Tin Mừng, ta thấy rõ cuộc đời Chúa thất bại thì nhiều, còn thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay!  Tuy nhiên quan trọng hơn cả vẫn là thành công khi kết thúc sứ mệnh, tức là chiến thắng cuối cùng của Người trên quyền lực ma quỷ, tội lỗi và cái chết.  Khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su kêu gọi người ta hãy sám hối, tin vào Người và sứ mệnh của Người.  Nhưng các môn đệ thì mải mê theo đuổi giấc mộng “làm quan” ăn trên ngồi chốc.  Còn dân chúng thì chỉ ồ ạt theo Người không phải để nhờ dấu lạ mà tin Người, nhưng để được ăn bánh no nê (Ga 6:26) hoặc để được chữa lành bệnh tật.  Lòng dạ họ thay đổi như chong chóng.  Hôm nay tung hô Người và muốn Người làm vua, rồi ngày mai sẵn sàng đả đảo và gào thét bắt ngoại bang phải đóng đinh Người.  Vì thế sau một thời gian rao giảng khá dài, Chúa Giê-su thấy cần phải xét lại vấn đề đức tin của dân chúng và của các môn đệ Người.  Với dân chúng, sự hời hợt đã rõ ràng.  Nhưng với môn đệ, niềm tin phải dứt khoát.  Đó chính là lý do Chúa Giê-su cần đưa các môn đệ tới một chỗ xa hẳn những đồn đại hoặc ý kiến của dân chúng về Người, để họ xét lại đức tin của họ, một đức tin cần phải tuyệt đối và nảy sinh từ cá nhân họ chứ không phải một đức tin vay mượn của người khác.

          Đức tin là quan hệ sống động giữa Chúa với ta, cho nên nó cần phải trở nên mỗi ngày một toàn hảo hơn.  Là quan hệ yêu thương, đức tin không thể chỉ được xây dựng trên những nền tảng tạm bợ như nhu cầu cá nhân hoặc cần cứu giúp khi gặp khốn khó.  Do đó, đức tin phải được thanh tẩy dần dần để cho nền tảng chính yếu luôn luôn là tình yêu, từ đó phát sinh một lối sống mới lấy yêu thương làm động lực cho mọi hành động.

          Nếu Chúa Ki-tô là đối tượng đức tin, thì việc nhận biết Người đích thực là Đấng nào phải là điều các môn đệ cần xét lại.  Không biết rõ sứ mệnh của Người, các môn đệ làm sao có thể theo Người và sẵn sàng tiếp tục những gì Người đã khởi sự trong công tác Thiên Chúa Cha đã trao phó?  Từ khi bắt đầu theo Chúa, không phải là họ không được nghe Chúa nói về sứ mệnh của Người, nhưng thực ra họ không muốn nghe, mà chỉ muốn bóp méo sứ mệnh ấy cho hợp với tham vọng cá nhân mà thôi.  Do đó, Chúa Giê-su thấy đến lúc phải đặt lại vấn đề, một khúc quặt để Người chuẩn bị cho họ lãnh nhận mặc khải mới về sứ mệnh của Người:  là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, Người sẽ thi hành công việc Chúa Cha trao phó, tức là đi Giê-ru-sa-lem để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa (Mt 16:21).

 

b)  Đức tin của Phê-rô

 

          Câu truyện ông Phê-rô tuyên xưng đức tin không chỉ là xác nhận vai trò của Chúa Giê-su, nhưng còn là câu truyện xét lại đức tin của ông.  Có lẽ ta nên đọc luôn cả đoạn Tin Mừng tiếp theo về việc Chúa tiên báo cuộc Thương Khó và Người quở trách ông Phê-rô vì ông can Người không nên đi Giê-ru-sa-lem, ta dễ thấy mạch văn câu truyện liên quan tới đức tin của ông. 

Sau khi Chúa Giê-su nghe các môn đệ liệt kê những ý kiến khác nhau của dân chúng nói về Người, Người hỏi thẳng các ông:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Câu hỏi ấy đã ngầm hiểu Chúa Giê-su biết tận trong thâm tâm các môn đệ, họ đã có một hình ảnh về Người dĩ nhiên còn cao đẹp hơn những gì dân chúng nghĩ về Người.  Tuy nhiên, đó chưa phải là đức tin.  Đức tin không khởi xuất từ nơi ta, nhưng từ Thiên Chúa.  Chính thế giá, tình yêu, quyền năng... của Thiên Chúa mới đưa ta đến tin tưởng và phó thác vào Người, chứ không phải ta tự mình tin tưởng Thiên Chúa trước.  Do đó, nguồn gốc của đức tin là Thiên Chúa và đức tin được gọi theo danh từ thần học là nhân đức đối thần.  Trước hết, Chúa Giê-su đã minh định nguồn gốc đức tin của Phê-rô (và của mọi người) khi Người bảo ông:  “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”  Tiếp đến, Người cho ta thấy đức tin luôn song song với sứ mệnh.  Ở đây, sứ mệnh của Phê-rô là làm Tảng Đá, tức là làm nền móng đức tin để trên đó Chúa Giê-su thiết lập Giáo Hội, đồng thời cũng thay mặt Người làm thủ lãnh Nước Trời trên trần gian.  Những gì Phê-rô làm (dưới đất) thì Chúa Ki-tô (trên trời) cũng làm.  Sứ mệnh của Chúa Giê-su là tháo cởi (giải phóng ta khỏi quyền lực ma quỷ) và cầm buộc (tiêu diệt quyền lực ma quỷ, x. Lc 11:22).  Người truyền cho Giáo Hội phải tiếp tục sứ mệnh ấy dưới quyền thủ lãnh của Phê-rô và các đấng kế vị, để giải phóng và đưa mọi người trở về quê hương vĩnh cửu.  Giáo Hội phải là một sức mạnh tiêu diệt sự dữ trên trần gian.  Như thế, đức tin càng mạnh thì sứ mệnh càng được chu toàn dễ dàng và Nước Trời càng được phát triển nhanh chóng.

 

c)  Xét lại đức tin của ta

 

          Có lẽ nhiều người sẽ khó chịu khi nghe nói cần phải xét lại đức tin.  Người ta cứ tưởng đức tin giống như tờ chứng chỉ rửa tội được cất trong hồ sơ, khỏi lo mất mát, hoặc giống như một thứ bửu bối không bao giờ mất công hiệu!  Một đức tin vững chắc như “tảng đá” của Phê-rô, vậy mà ông vẫn cần phải có sự hỗ trợ của Chúa Giê-su khi Người hứa cầu nguyện đặc biệt cho ông.  “Si-mon, Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.  Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin.  Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22:31-32). 

          Phê-rô đã phải xét lại đức tin của ông mỗi khi ông vấp ngã.  Ngay sau câu truyện tuyên xưng đức tin này, ông đã vấp ngã khi can gián Chúa Giê-su.  Thực vậy, mỗi lần Phê-rô vấp ngã, ông chỗi dậy, thống hối và tiếp tục bước theo sau Thầy (Mt 16:23).  Sau mỗi lần vấp ngã, ông càng yêu mến Thầy nhiều hơn (Ga 21:15-19).  Ông đã phát triển quan hệ yêu thương giữa ông với Chúa, vì đích thực đó là ý nghĩa của đức tin.

          Như thế, câu truyện ông Phê-rô tuyên xưng đức tin và xét lại đức tin đã trở thành một gương mẫu để ta nhìn vào đức tin của ta mà tạ ơn Chúa đã ban đức tin ấy và cố gắng đáp lại lời gọi của Người.

 

d)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

          Với tôi, Chúa Giê-su là Đấng nào?  Là một hình ảnh mơ hồ hay thực sự là một cá nhân có quan hệ mật thiết với tôi?

          Đức tin đi liền với sứ mệnh.  Vậy sứ mệnh của tôi là gì?  Tôi có thi hành sứ mệnh trong đức tin không?  Nghĩa là có thi hành trong mối quan hệ với Đấng trao cho tôi sứ mệnh không?

          Tôi cần phải xét lại đức tin của tôi trên những khía cạnh nào?  Đâu là những quyết định cụ thể tôi phải thi hành để giúp phát triển đức tin?

 

Cầu nguyện

 

          “Lạy Cha từ ái,

          đây là niềm tin của con.

          Con tin Cha là Tình yêu,

          và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.

          Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa,

          cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,

          cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân,

          con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.

          Con tin Cha không chịu chua con về lòng quảng đại,

          chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha.

          Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất

          cũng có một đốm lửa của sự thiện,

          được vùi sâu dưới những lớp tro.

          Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành

          cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ.

          Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích,

          thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người.

          Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng.

          Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu.

          Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ

          đang chuyển mình tiến về với Cha,

          qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-su

          và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần.

          Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau,

          vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến,

          để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời

          mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn.

          Lạy Cha, đó là niềm tin của con.

          Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy.  A-men.”

                             (Trích RABBOUNI, lời nguyện 54)

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà