CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 25, 14-30

CÁC NÉN BẠC

 

 Sau khi Chúa Giêsu đã nói về sự tỉnh thức qua bốn dụ ngôn: “ đại hồng thủy (Mt 24, 37, 42 ), kẻ trộm đến ban đêm( Mt 24, 43-44 ), người đầy tớ trung tín ( Mt 24, 45-51 ), mười người trinh nữ ( Mt 25, 1-13 ), chúa nhật 33  thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu đề cập tới trách nhiệm của các môn đệ: một trách nhiệm rất nặng nề và lớn lao…

MỘT DỤ NGÔN NÓI VỚI NGƯỜI DO THÁI KHI XƯA, TỨC HÔM QUA: Đọc kỹ trình thuật này, chúng ta có thể chia câu chuyện : những diễn biến thành ba thời kỳ thật rõ ràng. Thời kỳ ông chủ đi xa, ông chủ vắng mặt. Ông trao cho ba đầy tớ mỗi người một số nén bạc tùy theo khả năng mà ông chủ đã xét định. Đó là một tài sản và ông hoàn toàn tin tưởng vào ba người đầy tớ này. Do đó, ông chủ không đưa ra một cách sử dụng làm sao về tài sản ông đã trao cho họ mà ông hoàn toàn tin vào khả năng sử dụng tài sản của từng người. Thời kỳ ông chủ vắng mặt. Các đầy tớ có những phản ứng trái nghịch nhau về cách sử dụng tiền bạc. Hai người đầu gửi tiền vào ngân hàng để sinh lợi. Người thứ ba lại sợ hãi. Anh đem nén bạc được trao chôn vùi xuống đất và phủi tay trốn trách nhiệm chủ trao phó. Thời kỳ tính sổ: ông chủ trở về sau một thời gian dài vắng mặt. Hai người đầu thay phiên nhau trình lên ông chủ số tiền họ đã làm lời gấp đôi. Chủ đã gọi họ là tốt lành và trung tín vì họ đã đáp lại lời mong mỏi của chủ. Ông bảo họ:” hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ ngươi “. Còn người đầy tớ thứ ba thật kỳ dị, anh vẽ nên hình ảnh một ông chủ khó tính và khó chịu” gặt ở nơi không gieo”, “ thu ở nơi không phát “. Người đầy tớ này thú nhận :” tôi sợ, nên đã chôn nén bạc của ông dưới đất “. Và anh ta kết luận:” Đây, nén bạc của ông đây “.

Tin mừng cho ta thấy thái độ của ông chủ tức giận vì những lời lẽ xem ra xấc xược, lố bịch của người đầy tớ này. Do đó, ông chủ nói:” sao ngươi không đem nén bạc của ta trao cho ngươi gửi vào ngân hàng, để khi ta về sẽ thu cả vốn lẫn lời ? “. Ông chủ đã tin tưởng trao phó nén bạc thì người đầy tớ này cũng phải đáp lại lòng tin tưởng của ông chủ với trách nhiệm cao nhất của mình chứ ! Chính vì thế, ông chủ đã nổi cơn thịnh nộ:” tên đầy tớ xấu xa và lười biếng”õ. Ông chủ tước cả nén bạc duy nhất, vì anh ta không biết sử dụng. Nhiệm vụ của anh ta bị bãi bỏ. Anh bị ném vào nơi tối tăm.

Câu chuyện đã kết thúc một cách rất hồi hộp và khéo léo cho đến cuối . Cuộc đối thoại giữa người đầy tớ thứ ba và ông chủ cho thấy rõ những hạng người đầu tiên mà dụ ngôn có thể nhắm tới, những người mà Chúa Giêsu muốn tạo cho một cơ may cuối cùng.

-Đó là những lãnh tụ tôn giáo: thượng tế, ký lục, biệt phái, luật sĩ, những người tự xưng là đầy tớ của Thiên Chúa.

-Đó là những người Do Thái, quên đi lòng nhân từ, thương xót, chạnh thương của Thiên Chúa mà liều lĩnh đi tìm sự an toàn trong việc giữ luật cách máy móc, không hồn, không có chút nào là Tin Mừng.

MỘT DỤ NGÔN NÓI VỚI MỌI KITÔ HỮU MUÔN THỜI: Dụ ngôn thánh Matthêu thuật lại cho nhân loại, cho mỗi người về các nén bạc, giúp mọi người suy nghĩ sâu xa về bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người. Dụ ngôn đặc biệt gợi cho các cộng đoàn Kitô hữu đang mòn mỏi chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đang lúc chờ đợi có lẽ các thành viên trong các cộng đoàn đã mê ngủ, bị cám dỗ chỉ thực hành lề luật cách máy móc, vụ luật và hoàn toàn sợ hãi. Thánh matthêu khi lồng dụ ngôn này nối kết chặt chẽ với dụ ngôn mười trinh nữ vào diễn từ cánh chung, thánh Matthêu đã biến dụ ngôn này thành dụ ngôn về sự tỉnh thức trong trung tín. Chúa dù có trở lại chậm trễ, các tín hữu luôn phải tỉnh thức và sẵn sàng, cầu nguyện vì Chúa sẽ xét xử con người về cách sống: trách nhiệm và bổn phận của họ trong cuộc đời. Con người có được vào nước trời hay không tất cả đều tùy thuộc vào cách sống của họ. Theo Chúa, giữ đạo, mang danh hiệu Kitô hữu không chưa đủ để vào nước Trời, nhưng vừa phải lắng nghe, thực hành và sống trung tín, hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng, tỉnh thức và trung tín hoàn thành trách nhiệm Chúa trao ban để đón chờ ngày Chúa đến.

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà